Senast publicerat 06-05-2022 10:50

Dagordning DO 51/2022 rd Plenum Fredag 6.5.2022 kl. 13.00

1. Namnupprop

2. Meddelanden

2.1. Regeringens propositioner

Statsrådet har 5.5.2022 överlämnat regeringens propositioner RP 68-70/2022 rd. 

2.2. Berättelser

Till riksdagen har lämnats Berättelse av Finlands delegation i Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa Verksamheten i OSSE:s parlamentariska församling 2021 (B 17/2022 rd). 

2.3. Svar på skriftliga spörsmål

Svaren på de skriftliga spörsmålen SS 54, 147, 155, 164, 170, 171, 174, 176-178, 181-183, 186-188, 190, 192/2022 rd har anlänt till riksdagen. 

3. Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om riksdagens bokslut, verksamhetsberättelse, bokföring och förvaltning 2021

BerättelseB 14/2022 rd
Remissdebatt

4. Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om Statens revisionsverkets bokslut, verksamhetsberättelse, bokföring och förvaltning 2021

BerättelseB 15/2022 rd
Remissdebatt

5. Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om Utrikespolitiska institutets bokslut, verksamhetsberättelse, bokföring och förvaltning 2021

BerättelseB 16/2022 rd
Remissdebatt

6. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om tillämpning av bestämmelserna om samordning av de sociala trygghetssystemen i handels- och samarbetsavtalet mellan Europeiska unionen och Förenade kungariket

Regeringens propositionRP 40/2022 rd
Utskottets betänkandeShUB 7/2022 rd
Bordläggning av betänkandet

7. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk

Regeringens propositionRP 33/2022 rd
Utskottets betänkandeJsUB 2/2022 rd
Bordläggning av betänkandet

8. Nästa plenum