Senast publicerat 17-05-2022 09:53

Dagordning DO 57/2022 rd Plenum Tisdag 17.5.2022 kl. 12.00

1. Namnupprop

2. Redogörelse om förändringarna i den säkerhetspolitiska miljönStatsrådets redogörelse om Finlands anslutning till Nordatlantiska fördragsorganisationen

Statsrådets redogörelseSRR 1/2022 rd
Statsrådets redogörelseSRR 3/2022 rd
Utskottets betänkandeUtUB 5/2022 rd
Bordläggning av betänkandet

3. Nästa plenum