Senast publicerat 20-05-2022 09:58

Dagordning DO 61/2022 rd Plenum Fredag 20.5.2022 kl. 13.00

1. Namnupprop

2. Meddelanden

2.1. Regeringens propositioner

Statsrådet har 19.5.2022 överlämnat regeringens propositioner RP 77, 78/2022 rd. 

2.2. Svar på skriftliga spörsmål

Svaren på de skriftliga spörsmålen SS 152, 194, 197, 200-202, 204, 205, 207, 209-211, 215, 216, 218, 221, 222, 226, 235, 239/2022 rd har anlänt till riksdagen. 

3. Förvaltningsrådets berättelse till riksdagen om Rundradions verksamhet 2021

BerättelseB 6/2022 rd
Remissdebatt

4. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 4 kap. 4 § i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice

Regeringens propositionRP 59/2022 rd
Utskottets betänkandeAjUB 4/2022 rd
Andra behandlingen

5. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om tidsbegränsat förbud mot laxfiske i Tana älvs vattendrag

Regeringens propositionRP 56/2022 rd
Utskottets betänkandeJsUB 3/2022 rd
Bordläggning av betänkandet

6. Nästa plenum