Senast publicerat 01-11-2021 16:00

Dagordning DO 64/2021 rd Plenum Tisdag 25.5.2021 kl.

1.  Namnupprop

2.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 58 d § i lagen om smittsamma sjukdomar och temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar

Regeringens propositionRP 73/2021 rd
Utskottets betänkandeShUB 14/2021 rd
Första behandlingen

(i betänkandet ingår två reservationer med förslag till §-ändringar och till uttalanden) 

3.  Nästa plenum