Senast publicerat 17-06-2021 15:25

Dagordning DO 78/2021 rd Plenum Torsdag 17.6.2021 kl. 16.00

1.  Namnupprop

2.  Muntlig frågestund

Följande ministrar besvarar frågorna 

statsminister Sanna Marin utrikesminister Pekka Haavisto justitieminister Anna-Maja Henriksson familje- och omsorgsminister Krista Kiuru arbetsminister Tuula Haatainen näringsminister Mika Lintilä kommunminister Sirpa Paatero inrikesminister Maria Ohisalo undervisningsminister Jussi Saramo vetenskaps- och kulturminister Antti Kurvinen 

3.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om temporärt kostnadsstöd för företag

Regeringens propositionRP 97/2021 rd
Utskottets betänkandeEkUB 18/2021 rd
Första behandlingen

(i betänkandet ingår en reservation med förslag till §-ändringar och till uttalanden) (endast voteringar) 

4.  Hanna Sarkkinens begäran om befrielse från uppdraget som ersättare i stora utskottet, uppdraget som medlem i social- och hälsovårdsutskottet, uppdraget som ersättare i arbetslivs- och jämställdhetsutskottet samt uppdraget som ersättare i Finlands delegation i Nordiska rådet

Begäran om befrielseBEF 26/2021 rd
Enda behandling

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av elmarknadslagen och 14 § i lagen om tillsyn över el- och naturgasmarknaden

Regeringens propositionRP 265/2020 rd
ÅtgärdsmotionAM 7, 119/2020 rd
MedborgarinitiativMI 9/2020 rd
Utskottets betänkandeEkUB 19/2021 rd
Första behandlingen

(i betänkandet ingår två reservationer med förslag till §-ändringar och till uttalande) 

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om miljö- och energieffektivitetskrav vid upphandling av fordon och trafiktjänster

Regeringens propositionRP 70/2021 rd
Utskottets betänkandeKoUB 16/2021 rd
Första behandlingen

(i betänkandet ingår en reservation med förslag om förkastande) 

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om transportservice

Regeringens propositionRP 85/2021 rd
Utskottets betänkandeKoUB 15/2021 rd
Första behandlingen

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om utveckling av regionerna och genomförande av Europeiska unionens regional- och strukturpolitik samt finansiering av projekt inom regionutveckling och Europeiska unionens regional- och strukturpolitik och till lagar som har samband med dem

Regeringens propositionRP 47/2021 rd
Utskottets betänkandeFvUB 9/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om genomförande av direktivet om öppna data

Regeringens propositionRP 74/2021 rd
Utskottets betänkandeFvUB 10/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

10.  Nästa plenum