Senast publicerat 22-06-2021 10:46

Dagordning DO 82/2021 rd Plenum Tisdag 22.6.2021 kl. 14.00

1.  Namnupprop

2.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar

Regeringens propositionRP 105/2021 rd
Remissdebatt

(votering om utlåtandeutskott) 

3.  Regeringens proposition till riksdagen om en tredje tilläggsbudget för 2021

Regeringens propositionRP 95/2021 rd
TilläggsbudgetmotionTBM 1/2021 rd
Utskottets betänkandeFiUB 10/2021 rd
Enda behandlingen

(i betänkandet ingår två reservationer) 

4.  Nästa plenum