Senast publicerat 30-06-2021 15:13

Dagordning DO 87/2021 rd Plenum Torsdag 1.7.2021 kl. 10.00

1.  Namnupprop

2.  Ilmari Nurminens begäran om befrielse från uppdraget som medlem i Finlands delegation i Nordiska rådet

Begäran om befrielseBEF 28/2021 rd
Enda behandling

3.  Statsrådets skrivelse till riksdagen om statsrådsmedlemmarnas bindningar (Andersson och Sarkkinen)

Statsrådets skrivelseSR 4/2021 rd
Debatt

4.  Statsrådets redogörelse om den riksomfattande trafiksystemplanen för 2021-2032

Statsrådets redogörelseSRR 2/2021 rd
Utskottets betänkandeKoUB 17/2021 rd
Enda behandlingen

5.  Muntlig frågestund

Följande ministrar besvarar frågorna 

finansminister Annika Saarikko justitieminister Anna-Maja Henriksson familje- och omsorgsminister Krista Kiuru arbetsminister Tuula Haatainen näringsminister Mika Lintilä Europa- och ägarstyrningsminister Tytti Tuppurainen inrikesminister Maria Ohisalo undervisningsminister Li Andersson vetenskaps- och kulturminister Antti Kurvinen social- och hälsovårdsminister Hanna Sarkkinen 

6.  Nästa plenum