Senast publicerat 01-07-2021 13:22

Dagordning DO 88/2021 rd Plenum Fredag 2.7.2021 kl. 10.00

1.  Namnupprop

2.  Meddelanden

2.1.  Åtgärdsmotioner

Talmanskonferensen har 1.7.2021 beslutat remittera åtgärdsmotionerna AM 56-58/2021 rd till utskott. 

2.2.  Svar på skriftliga spörsmål

Svaren på de skriftliga spörsmålen SS 324, 334, 341, 344, 347, 348, 351, 354-367, 371/2021 rd har anlänt till riksdagen. 

3.  Fyllnadsval till Finlands delegation i Nordiska rådet

ValVAL 41/2021 rd
Val

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar

Regeringens propositionRP 105/2021 rd
Utskottets betänkandeShUB 18/2021 rd
Andra behandlingen

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 60 § i lagen om sekundär användning av personuppgifter inom social- och hälsovården

Regeringens propositionRP 96/2021 rd
Utskottets betänkandeShUB 17/2021 rd
Andra behandlingen

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om grunderna för tillgången till statliga tjänster och placeringen av funktioner

Regeringens propositionRP 62/2021 rd
Utskottets betänkandeFvUB 11/2021 rd
Andra behandlingen

7.  Avbrytande av riksmöte

Riksdagsarbete diverseRAD 1/2021 rd
Enda behandling

8.  Nästa plenum