Senast publicerat 24-05-2021 18:07

Plenarprotokollets huvudsida PR 10/2019 rd Plenum Tisdag 4.6.2019 kl. 14.00—14.46

Plenum började kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 14.46. 

Överläggningarna leddes av andre vice talman Paula Risikko (14.00—14.46). 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2019-AK-254596Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Meddelanden

2.1.  Unionsärenden

Talmannen har remitterat unionsärendet U 1/2019 rd till utskott. 

2.2.  Berättelser

Till riksdagen har lämnats Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen om revisionen av statsbokslutet och regeringens årsberättelse för år 2018 (B 13/2019 rd). 

2.3.  Medborgarinitiativ

Till riksdagen har 3.6.2019 överlämnats ett medborgarinitiativ MI 1/2019 rd: Förbjud könsstympning av flickor. 

2.4.  Övriga meddelanden

Pöytäkirjan liite EDK-2019-AK-254585
Republikens presidents öppna brev 29.5.2019
Bilaga 2.4A

Anmälan om republikens presidents öppna brev om en ändring i statsrådet. 

3.  Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen om revisionen av statsbokslutet och regeringens årsberättelse för år 2018

BerättelseB 13/2019 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till revisionsutskottet. 

4.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på torsdag 6.6.2019 kl. 12.00. Plenum avslutades kl. 14.46.