Senast publicerat 12-10-2021 21:24

Plenarprotokollets huvudsida PR 114/2021 rd Plenum Tisdag 12.10.2021 kl. 18.11—19.11

Plenum började kl. 18.11. Plenum avbröts kl. 18.50. Plenum fortsatte kl. 19.09. Plenum avslutades kl. 19.11. 

Överläggningarna leddes av talman Anu Vehviläinen (18.11—18.50 och 19.09—19.11). 

1.  Namnupprop

Namnuppropsrapport EDK-2021-AK-398150Bilaga 1A

I stället för namnupprop antecknades de ledamöter som deltog i föregående plenum som närvarande. 

2.  Regeringens proposition med förslag till lagar om ändring och temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar

Regeringens propositionRP 131/2021 rd
ÅtgärdsmotionAM 41/2021 rd
Utskottets betänkandeShUB 25/2021 rd
Första behandlingen

Riksdagen avbröt debatten och behandlingen. 

3.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på tisdag 12.10.2021 kl. 19.20. Plenum avslutades kl. 19.11.