Senast publicerat 24-05-2021 17:28

Plenarprotokollets huvudsida PR 118/2020 rd Plenum Torsdag 24.9.2020 kl. 16.01—17.47

Plenum började kl. 16.01. Plenum avslutades kl. 17.47. 

Överläggningarna leddes av talman Anu Vehviläinen (16.01—17.00) och andre vice talman Juho Eerola (17.00—17.47). 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2020-AK-316992Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Muntlig frågestund

Följande ministrar besvarade frågorna 

statsminister Sanna Marin vetenskaps- och kulturminister Annika Saarikko finansminister Matti Vanhanen justitieminister Anna-Maja Henriksson familje- och omsorgsminister Krista Kiuru näringsminister Mika Lintilä social- och hälsovårdsminister Aino-Kaisa Pekonen undervisningsminister Li Andersson inrikesminister Maria Ohisalo 

Riksdagsledamöterna ställde följande frågor till ministrarna: 

2.1.  Muntlig fråga om våld i skolorna (Sofia Vikman saml)

Muntligt spörsmålMFT 108/2020 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.2.  Muntlig fråga om våld i skolorna (Jenna Simula saf)

Muntligt spörsmålMFT 109/2020 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.3.  Muntlig fråga om våld i skolorna (Anneli Kiljunen sd)

Muntligt spörsmålMFT 110/2020 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.4.  Muntlig fråga om våld i skolorna (Inka Hopsu gröna)

Muntligt spörsmålMFT 111/2020 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.5.  Muntlig fråga om EU:S återhämtningspaket (Sari Essayah kd)

Muntligt spörsmålMFT 112/2020 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.6.  Muntlig fråga om en större spridning av skolornas sportlovsperioder (Hanna-Leena Mattila cent)

Muntligt spörsmålMFT 113/2020 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.7.  Muntlig fråga om en reform av gruvlagen (Merja Kyllönen vänst)

Muntligt spörsmålMFT 114/2020 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.8.  Muntlig fråga om en gemensam invandringspolitik i EU (Eva Biaudet sv)

Muntligt spörsmålMFT 115/2020 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

3.  Heli Järvinens begäran om befrielse från medlemskapet i utrikesutskottet

Begäran om befrielseBEF 35/2020 rd
Enda behandling

Riksdagen godkände begäran om befrielse. 

4.  Iiris Suomelas begäran om befrielse från medlemskapet i lagutskottet

Begäran om befrielseBEF 36/2020 rd
Enda behandling

Riksdagen godkände begäran om befrielse. 

5.  Inka Hopsus begäran om befrielse från uppdraget som ersättare i kulturutskottet

Begäran om befrielseBEF 37/2020 rd
Enda behandling

Riksdagen godkände begäran om befrielse. 

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte

Regeringens propositionRP 13/2020 rd
Utskottets betänkandeShUB 20/2020 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 13/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

7.  Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om riksdagens bokslut, verksamhetsberättelse, bokföring och förvaltning 2019

BerättelseB 9/2020 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till revisionsutskottet. 

8.  Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om Statens revisionsverks bokslut, verksamhetsberättelse, bokföring och förvaltning 2019

BerättelseB 10/2020 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till revisionsutskottet. 

9.  Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om Utrikespolitiska institutets bokslut, verksamhetsberättelse, bokföring och förvaltning 2019

BerättelseB 11/2020 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till revisionsutskottet. 

10.  Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen om revisionen av statsbokslutet och regeringens årsberättelse för år 2019

BerättelseB 17/2020 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till revisionsutskottet. 

11.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på fredag 25.9.2020 kl. 13.00. Plenum avslutades kl. 17.47.