Senast publicerat 24-05-2021 17:28

Plenarprotokollets huvudsida PR 122/2020 rd Plenum Torsdag 1.10.2020 kl. 15.59—17.51

Plenum började kl. 15.59. Plenum avslutades kl. 17.51. 

Överläggningarna leddes av förste vice talman Antti Rinne (15.59—17.51). 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2020-AK-318561Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Muntlig frågestund

Följande ministrar besvarade frågorna 

vetenskaps- och kulturminister Annika Saarikko finansminister Matti Vanhanen justitieminister Anna-Maja Henriksson familje- och omsorgsminister Krista Kiuru arbetsminister Tuula Haatainen näringsminister Mika Lintilä social- och hälsovårdsminister Aino-Kaisa Pekonen undervisningsminister Li Andersson inrikesminister Maria Ohisalo 

Riksdagsledamöterna ställde följande frågor till ministrarna: 

2.1.  Muntlig fråga om europeiska kommissionens bördefördelningsbeslut gällande migration (Mari Rantanen saf)

Muntligt spörsmålMFT 116/2020 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.2.  Muntlig fråga om europeiska kommissionens meddelande om revidering av EU:s invandrings- och asylpolitik (Ano Turtiainen at)

Muntligt spörsmålMFT 117/2020 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.3.  Muntlig fråga om åtgärder för att rädda företagen och arbetsplatserna inom turism- och restaurangbranschen samt evenemangssektorn (Heikki Autto saml)

Muntligt spörsmålMFT 118/2020 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.4.  Muntlig fråga om regeringens strategi gällande skötseln av coronavirusepidemin (Harry Harkimo liik)

Muntligt spörsmålMFT 119/2020 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.5.  Muntlig fråga om stödjande av närståendevårdare under coronavirusepidemin (Päivi Räsänen kd)

Muntligt spörsmålMFT 120/2020 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.6.  Muntlig fråga om revidering av beställaransvarslagen (Jari Myllykoski vänst)

Muntligt spörsmålMFT 121/2020 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.7.  Muntlig fråga om rörligheten mellan Åland och Sverige (Mats Löfström sv)

Muntligt spörsmålMFT 122/2020 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.8.  Muntlig fråga om ingripande i utnyttjandet av utländsk arbetskraft (Iiris Suomela gröna)

Muntligt spörsmålMFT 123/2020 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

3.  Justitiekanslerns i statsrådet berättelse för år 2018

BerättelseB 2/2019 rd
Utskottets betänkandeGrUB 16/2020 rd
Enda behandlingen

Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelse B 2/2019 rd. Ärendet slutbehandlat. 

4.  Justitiekanslerns i statsrådet berättelse för år 2019

BerättelseB 12/2020 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till grundlagsutskottet. 

5.  Underrättelsetillsynsombudsmannens berättelse för år 2019

BerättelseB 14/2020 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till underrättelsetillsynsutskottet. 

6.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på fredag 2.10.2020 kl. 13.00. Plenum avslutades kl. 17.51.