Senast publicerat 24-05-2021 16:49

Plenarprotokollets huvudsida PR 123/2018 rd Plenum Torsdag 29.11.2018 kl. 16.00—18.17

Plenum började kl. 16.00. Plenum avslutades kl. 18.17. 

Överläggningarna leddes av andre vice talman Tuula Haatainen (16.00—18.01) och talman Paula Risikko (18.01—18.17). 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2018-AK-228034Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Muntlig frågestund

Följande ministrar besvarade frågorna 

finansminister Petteri Orpo kommun- och reformminister Anu Vehviläinen undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen bostads-, energi- och miljöminister Kimmo Tiilikainen utrikesminister Timo Soini försvarsminister Jussi Niinistö kommunikationsminister Anne Berner inrikesminister Kai Mykkänen social- och hälsovårdsminister Pirkko Mattila jord- och skogsbruksminister Jari Leppä Europa-, kultur- och idrottsminister Sampo Terho familje- och omsorgsminister Annika Saarikko 

Riksdagsledamöterna ställde följande frågor till ministrarna: 

2.1.  Muntlig fråga om revidering av mentalvårdslagen (Kristiina Salonen sd)

Muntligt spörsmålMFT 193/2018 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.2.  Muntlig fråga om mentalvårdstjänster för unga vuxna (Li Andersson vänst)

Muntligt spörsmålMFT 194/2018 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.3.  Muntlig fråga om FN:s dokument gällande invandring (Laura Huhtasaari saf)

Muntligt spörsmålMFT 195/2018 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.4.  Muntlig fråga om utrotande av rasism (Outi Alanko-Kahiluoto gröna)

Muntligt spörsmålMFT 196/2018 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.5.  Muntlig fråga om bättre social trygghet för ensamföretagare (Anders Adlercreutz sv)

Muntligt spörsmålMFT 197/2018 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

3.  Fyllnadsval till miljöutskottet

ValVAL 91/2018 rd
Val

Riksdagen valde Mari-Leena Talvitie till medlem i miljöutskottet. 

4.  Statsrådets redogörelse om politiken för geografisk information

Statsrådets redogörelseSRR 2/2018 rd
Utskottets betänkandeJsUB 15/2018 rd
Enda behandlingen

Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av statsrådets redogörelse SRR 2/2018 rd. Ärendet slutbehandlat. 

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av socialvårdslagen

Regeringens propositionRP 203/2018 rd
Utskottets betänkandeShUB 15/2018 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 203/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

6.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av 29 § i lagen om grundläggande utbildning, 21 § i gymnasielagen och 80 § i lagen om yrkesutbildning

LagmotionLM 29/2018 rdTiina Elovaara blå m.fl. 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet. 

7.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av 33 § i kreditupplysningslagen

LagmotionLM 83/2018 rdSatu Taavitsainen sd m.fl. 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet. 

8.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på fredag 30.11.2018 kl. 13.00. Plenum avslutades kl. 18.17.