Senast publicerat 22-10-2021 15:27

Plenarprotokollets huvudsida PR 123/2021 rd Plenum Fredag 22.10.2021 kl. 13.00—13.27

Plenum började kl. 13.00. Plenum avslutades kl. 13.27. 

Överläggningarna leddes av förste vice talman Antti Rinne (13.00—13.27). 

1.  Namnupprop

Namnuppropsrapport EDK-2021-AK-402531Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Meddelanden

2.1.  Regeringens propositioner

Statsrådet har 21.10.2021 överlämnat regeringens propositioner RP 178-202/2021 rd. 

2.2.  Svar på skriftliga spörsmål

Svaren på de skriftliga spörsmålen SS 501, 503, 507, 508, 509, 512-514, 516, 518, 519, 522, 524, 526, 527, 529/2021 rd har anlänt till riksdagen. 

3.  Interpellation om invandringspolitiken och ekonomin

InterpellationIP 4/2021 rd
Bilaga till protokoll EDK-2021-AK-402493
Förslag om misstroende 20.10.2021
Bilaga 3A
Enda behandling

Riksdagen beslutade att statsrådet har riksdagens förtroende. Ärendet slutbehandlat. 

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om trafiksystem och landsvägar samt 24 § i banlagen

Regeringens propositionRP 138/2021 rd
Utskottets betänkandeKoUB 20/2021 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 138/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 3 kap. 5 § i arbetsavtalslagen och 4 kap. 5 § i lagen om sjöarbetsavtal

Regeringens propositionRP 222/2020 rd
Utskottets betänkandeAjUB 14/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 26.10.2021. 

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om diskrimineringsombudsmannen

Regeringens propositionRP 123/2021 rd
Utskottets betänkandeAjUB 13/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 26.10.2021. 

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 3 § i lagen om Transport- och kommunikationsverket och 304 § i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation

Regeringens propositionRP 157/2021 rd
Utskottets betänkandeKoUB 22/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 26.10.2021. 

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av gränserna för Punkaharju naturskyddsområde

Regeringens propositionRP 130/2021 rd
Utskottets betänkandeMiUB 8/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 26.10.2021. 

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om behandling av personuppgifter vid Brottspåföljdsmyndigheten och till lagar om ändring av fängelselagen och av vissa andra lagar om verkställighet av påföljder

Regeringens propositionRP 246/2020 rd
Utskottets betänkandeLaUB 13/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 26.10.2021. 

10.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 1 § i lagen om penninginsamlingar

Regeringens propositionRP 124/2021 rd
Utskottets betänkandeFvUB 13/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 26.10.2021. 

11.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på tisdag 26.10.2021 kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 13.27.