Senast publicerat 24-05-2021 16:49

Plenarprotokollets huvudsida PR 131/2018 rd Plenum Fredag 14.12.2018 kl. 13.00—13.28

Plenum började kl. 13.00. Plenum avslutades kl. 13.28. 

Överläggningarna leddes av talman Paula Risikko (13.00—13.28). 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2018-AK-232375Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Meddelanden

2.1.  Regeringens propositioner

Statsrådet har 13.12.2018 överlämnat regeringens propositioner RP 302-313/2018 rd. 

2.2.  Svar på skriftliga spörsmål

Svaren på de skriftliga spörsmålen SS 452, 457, 464, 466, 467, 469-475, 479, 480, 482, 484/2018 rd har anlänt till riksdagen. 

3.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av 6 § i lagen om skada, ådragen i militärtjänst

LagmotionLM 85/2018 rd
Utskottets betänkandeShUB 26/2018 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i lagmotion LM 85/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

4.  Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2019Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av budgetpropositionen för 2019 (RP 123/2018 rd)

Regeringens propositionRP 123/2018 rd
Regeringens propositionRP 232/2018 rd
Utskottets betänkandeFiUB 28/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 17.12.2018. 

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om övervakning av underrättelseverksamheten och lag om ändring av 7 § i statstjänstemannalagen

Regeringens propositionRP 199/2017 rd
Utskottets betänkandeGrUB 9/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 17.12.2018. 

6.  Talmanskonferensens förslag om ändring av riksdagens arbetsordning och 9 § i lagen om riksdagens tjänstemän

Talmanskonferensens förslagTKF 1/2018 rd
Utskottets betänkandeGrUB 10/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 17.12.2018. 

7.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på måndag 17.12.2018 kl. 13.00. Plenum avslutades kl. 13.28.