Senast publicerat 25-11-2021 20:33

Plenarprotokollets huvudsida PR 140/2021 rd Plenum Torsdag 25.11.2021 kl. 15.59—19.08

Plenum började kl. 15.59. Plenum avslutades kl. 19.08. 

Överläggningarna leddes av förste vice talman Antti Rinne (15.59—19.08). 

1.  Namnupprop

Namnuppropsrapport EDK-2021-AK-412880Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Muntlig frågestund

Följande ministrar besvarade frågorna 

statsminister Sanna Marin finansminister Annika Saarikko utrikesminister Pekka Haavisto justitieminister Anna-Maja Henriksson familje- och omsorgsminister Krista Kiuru näringsminister Mika Lintilä jord- och skogsbruksminister Jari Leppä kommunminister Sirpa Paatero Europa- och ägarstyrningsminister Tytti Tuppurainen utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari kommunikationsminister Timo Harakka inrikesminister Krista Mikkonen undervisningsminister Li Andersson social- och hälsovårdsminister Hanna Sarkkinen miljö- och klimatminister Emma Kari 

Riksdagsledamöterna ställde följande frågor till ministrarna: 

2.1.  Muntlig fråga om bränsleskatten (Jouni Kotiaho saf)

Muntligt spörsmålMFT 211/2021 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.2.  Muntlig fråga om höjning av energipriset (Harry Harkimo liik)

Muntligt spörsmålMFT 212/2021 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.3.  Muntlig fråga om landskapsskatt (Matias Marttinen saml)

Muntligt spörsmålMFT 213/2021 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.4.  Muntlig fråga om landskapsskatt (Peter Östman kd)

Muntligt spörsmålMFT 214/2021 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.5.  Muntlig fråga om digitalt våld mot kvinnor (Bella Forsgrén gröna)

Muntligt spörsmålMFT 215/2021 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.6.  Muntlig fråga om våld mot kvinnor (Matti Semi vänst)

Muntligt spörsmålMFT 216/2021 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.7.  Muntlig fråga om våld mot kvinnor i Irak (Sandra Bergqvist sv)

Muntligt spörsmålMFT 217/2021 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

3.  Raimo Piirainens begäran om befrielse från uppdraget som medlem i finansutskottet

Begäran om befrielseBEF 159/2021 rd
Enda behandling

Riksdagen godkände begäran om befrielse. 

4.  Riitta Mäkinens begäran om befrielse från uppdraget som medlem i ekonomiutskottet

Begäran om befrielseBEF 160/2021 rd
Enda behandling

Riksdagen godkände begäran om befrielse. 

5.  Aki Lindéns begäran om befrielse från uppdraget som ersättare i ekonomiutskottet

Begäran om befrielseBEF 161/2021 rd
Enda behandling

Riksdagen godkände begäran om befrielse. 

6.  Sänk bränsleskatten

MedborgarinitiativMI 11/2021 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 

7.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av 49 § i naturvårdslagen

LagmotionLM 19/2021 rdJari Myllykoski vänst m.fl. 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till miljöutskottet. 

8.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av 57 och 98 a § i inkomstskattelagen

LagmotionLM 50/2021 rdVille Kaunisto saml m.fl. 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av konsumentskyddslagen

Regeringens propositionRP 180/2021 rd
Utskottets betänkandeEkUB 34/2021 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 180/2021 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

10.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om erkännande av yrkeskvalifikationer och lagen om den tjänstebehörighet som högskolestudier utomlands medför

Regeringens propositionRP 155/2021 rd
Utskottets betänkandeKuUB 11/2021 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 155/2021 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

11.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om elev- och studerandevård

Regeringens propositionRP 165/2021 rd
Utskottets betänkandeKuUB 12/2021 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 165/2021 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

12.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i vissa avtal om inkomstbeskattning med Nederländerna såvitt avser Aruba

Regeringens propositionRP 184/2021 rd
Utskottets betänkandeFiUB 18/2021 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 184/2021 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

13.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i vissa avtal om inkomstbeskattning med Nederländerna såvitt avser Nederländska Antillerna

Regeringens propositionRP 185/2021 rd
Utskottets betänkandeFiUB 19/2021 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 185/2021 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

14.  Laginitiativ om att upphöra med kalhuggning på statsägda områden

MedborgarinitiativMI 9/2019 rd
Utskottets betänkandeJsUB 13/2021 rd
Andra behandlingen

Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslag 1 och 2 i medborgarinitiativ MI 9/2019 rd förkastas. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalanden. Ärendet slutbehandlat. 

15.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på fredag 26.11.2021 kl. 13.00. Plenum avslutades kl. 19.08.