Senast publicerat 24-05-2021 16:49

Plenarprotokollets huvudsida PR 142/2018 rd Plenum Onsdag 16.1.2019 kl. 14.00—16.24

Plenum började kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 16.24. 

Överläggningarna leddes av talman Paula Risikko (14.00—15.57) och andre vice talman Tuula Haatainen (15.57—16.24). 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2019-AK-238872Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om kommunernas kulturverksamhet

Regeringens propositionRP 195/2018 rd
Utskottets betänkandeKuUB 14/2018 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 195/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

3.  Debattinitiativ om bekämpning av klimatförändringen

DebattinitiativDI 8/2018 rd
Debatt

Ärendet slutbehandlat. 

4.  Debattinitiativ om den globala vågen av utdöende arter

DebattinitiativDI 10/2018 rd
Debatt

Ärendet slutbehandlat. 

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om säkerhetsutredning av olyckor och vissa andra händelser

Regeringens propositionRP 250/2018 rd
Utskottets betänkandeFvUB 22/2018 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 250/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

6.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet med Jamaica om luftfart

Regeringens propositionRP 184/2018 rd
Utskottets betänkandeKoUB 36/2018 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 184/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

7.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av 75 § i barnskyddslagen

LagmotionLM 86/2018 rdOuti Alanko-Kahiluoto gröna m.fl. 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 

8.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av 116 c § i inkomstskattelagen

LagmotionLM 87/2018 rdVille Skinnari sd m.fl. 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 

9.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av 5 § i lagen om betalningsvillkor i kommersiella avtal

LagmotionLM 89/2018 rdVille Skinnari sd m.fl. 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet. 

10.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om utsläppshandel

Regeringens propositionRP 228/2018 rd
Utskottets betänkandeEkUB 26/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 17.1.2019. 

11.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på torsdag 17.1.2019 kl. 16.00. Plenum avslutades kl. 16.24.