Plenarprotokollets huvudsida
PR
151
2018 rd
Plenum
Torsdag 31.1.2019 kl. 16.00—19.25
Plenum började kl. 16.00. Plenum avslutades kl. 19.25. 
Överläggningarna leddes av talman Paula Risikko (16.00—18.01) och andre vice talman Tuula Haatainen (18.01—19.25). 
En delegation under ledning av talmannen i Sveriges riksdag Andreas Norlén anlände för att följa plenum klockan 16. 
Namnupprop
Nimenhuutoraportti EDK-2019-AK-243067
Bilaga 1A
Namnupprop verkställdes. 
Muntlig frågestund
Följande ministrar besvarade frågorna 
finansminister
Petteri
Orpo
kommun- och reformminister
Anu
Vehviläinen
undervisningsminister
Sanni
Grahn-Laasonen
bostads-, energi- och miljöminister
Kimmo
Tiilikainen
kommunikationsminister
Anne
Berner
inrikesminister
Kai
Mykkänen
näringsminister
Mika
Lintilä
jord- och skogsbruksminister
Jari
Leppä
Europa-, kultur- och idrottsminister
Sampo
Terho
justitieminister
Antti
Häkkänen
familje- och omsorgsminister
Annika
Saarikko
utrikeshandels- och utvecklingsminister
Anne-Mari
Virolainen
Riksdagsledamöterna ställde följande frågor till ministrarna: 
Muntlig fråga om vårdardimensioneringen inom äldrevården (Merja Mäkisalo-Ropponen sd)
Muntligt spörsmål
MFT 242/2018 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om vårdardimensioneringen inom äldrevården (Ritva Elomaa saf)
Muntligt spörsmål
MFT 243/2018 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om att lyfta fram missförhållanden inom äldrevården (Pekka Haavisto gröna)
Muntligt spörsmål
MFT 244/2018 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om tillsynen av äldrevården (Aino-Kaisa Pekonen vänst)
Muntligt spörsmål
MFT 245/2018 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om tillsynen av äldrevården (Anna-Maja Henriksson sv)
Muntligt spörsmål
MFT 246/2018 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om att rätta till missförhållanden inom äldrevården (Sari Tanus kd)
Muntligt spörsmål
MFT 247/2018 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om frivilligarbete inom äldrevården (Anne Kalmari cent)
Muntligt spörsmål
MFT 248/2018 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om sanktioner för försummelser inom äldrevården (Ben Zyskowicz saml)
Muntligt spörsmål
MFT 249/2018 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om en paragraf i valfrihetslagen gällande samhällsansvar (Matti Torvinen blå)
Muntligt spörsmål
MFT 250/2018 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Statsrådets redogörelse om beredningen av den riksomfattande trafiksystemplanen
Statsrådets redogörelse
Remissdebatt
Ärendet remitterades till kommunikationsutskottet, som finansutskottet ska lämna utlåtande till. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om statsborgen för likviditetslån till gårdsbruksenheter
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 316/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 a kap. 2 § i strafflagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 271/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 
6
Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på fredag 1.2.2019 kl. 13.00. Plenum avslutades kl. 19.25. 
Senast publicerat 21-02-2019 10:12