Senast publicerat 24-05-2021 17:25

Plenarprotokollets huvudsida PR 152/2020 rd Plenum Torsdag 26.11.2020 kl. 16.00—20.40

Plenum började kl. 16.00. Plenum avslutades kl. 20.40. 

Överläggningarna leddes av andre vice talman Juho Eerola (16.00—17.59 och 19.57—20.40) och talman Anu Vehviläinen (17.59—19.57). 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2020-AK-337151Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Muntlig frågestund

Följande ministrar besvarade frågorna 

statsminister Sanna Marin vetenskaps- och kulturminister Annika Saarikko finansminister Matti Vanhanen justitieminister Anna-Maja Henriksson familje- och omsorgsminister Krista Kiuru jord- och skogsbruksminister Jari Leppä kommunminister Sirpa Paatero Europa- och ägarstyrningsminister Tytti Tuppurainen social- och hälsovårdsminister Aino-Kaisa Pekonen undervisningsminister Li Andersson 

Riksdagsledamöterna ställde följande frågor till ministrarna: 

2.1.  Muntlig fråga om straff för sexualbrott (Veijo Niemi saf)

Muntligt spörsmålMFT 162/2020 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.2.  Muntlig fråga om att trygga servicen i social- och hälsovårdsreformen (Paula Risikko saml)

Muntligt spörsmålMFT 163/2020 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.3.  Muntlig fråga om informationen om coronasituationen (Sari Essayah kd)

Muntligt spörsmålMFT 164/2020 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.4.  Muntlig fråga om coronakarantän (Harry Harkimo liik)

Muntligt spörsmålMFT 165/2020 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.5.  Muntlig fråga om informationen om corona (Mari Holopainen gröna)

Muntligt spörsmålMFT 166/2020 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.6.  Muntlig fråga om pälsfarmning i coronaläget (Mai Kivelä vänst)

Muntligt spörsmålMFT 167/2020 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.7.  Muntlig fråga om att anskaffa coronavaccin (Veronica Rehn-Kivi sv)

Muntligt spörsmålMFT 168/2020 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

3.  Medborgarinitiativ om att avskaffa straffbarheten vid användning av cannabis

MedborgarinitiativMI 5/2020 rd
Remissdebatt

Ärendet bordlagt till plenum 2.12.2020. 

4.  Regeringens årsberättelse 2019 Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen om revisionen av statsbokslutet och regeringens årsberättelse för år 2019

BerättelseB 1/2020 rd
BerättelseB 17/2020 rd
Utskottets betänkandeReUB 6/2020 rd
Enda behandlingen

Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelserna B 1/2020 rd och B 17/2020 rd. Ärendet slutbehandlat. 

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av tullagen

Regeringens propositionRP 172/2020 rd
Utskottets betänkandeFvUB 21/2020 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 172/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

6.  Lagmotion med förslag till lag om temporär ändring av 4 § i semesterlagen

LagmotionLM 18/2020 rdVilhelm Junnila saf m.fl. 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet. 

7.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av 7 kap. 17 a § i konsumentskyddslagen

LagmotionLM 21/2020 rdSheikki Laakso saf 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet. 

8.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av lagen om grundläggande utbildning

LagmotionLM 26/2020 rdHilkka Kemppi cent m.fl. 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet. 

9.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av 92 § i inkomstskattelagen

LagmotionLM 28/2020 rdMinna Reijonen saf 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 

10.  Lagmotion med förslag till lag om temporär ändring av alkohollagen

LagmotionLM 30/2020 rdSari Multala saml m.fl. 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 

11.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av 32 och 33 § i kommunallagen

LagmotionLM 31/2020 rdMinna Reijonen saf 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet. 

12.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av 5 § i jaktlagen

LagmotionLM 32/2020 rdMarkku Eestilä saml m.fl. 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet. 

13.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på fredag 27.11.2020 kl. 13.00. Plenum avslutades kl. 20.40.