Senast publicerat 20-12-2021 20:12

Plenarprotokollets huvudsida PR 153/2021 rd Plenum Torsdag 16.12.2021 kl. 10.00—20.38

Plenum började kl. 10.00. Plenum avbröts kl. 13.07. Plenum fortsatte kl. 16.01. Plenum avslutades kl. 20.38. 

Överläggningarna leddes av talman Anu Vehviläinen (10.00—13.07 och 16.01—17.07) och förste vice talman Antti Rinne (17.07—20.38). 

1.  Namnupprop

Namnuppropsrapport EDK-2021-AK-418176Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om temporär ändring av lagen om smittsamma sjukdomar och temporär ändring av lagen om transportservice

Regeringens propositionRP 226/2021 rd
Utskottets betänkandeShUB 36/2021 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 226/2021 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

3.  Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2022Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av budgetpropositionen för 2022 (RP 146/2021 rd)

Regeringens propositionRP 146/2021 rd
Regeringens propositionRP 216/2021 rd
BudgetmotionBM 1-429/2021 rd
ÅtgärdsmotionAM 73/2021 rd
Utskottets betänkandeFiUB 33/2021 rd
Enda behandlingen

Riksdagen avbröt behandlingen av ärendet. 

3.1.  Huvudtitel 26 Inrikesministeriets förvaltningsområde

Riksdagen godkände huvudtitel 26 enligt betänkandet. 

3.2.  Huvudtitel 27 Försvarsministeriets förvaltningsområde

Riksdagen godkände huvudtitel 27 enligt betänkandet. 

3.3.  Huvudtitel 28 Finansministeriets förvaltningsområde

Riksdagen godkände huvudtitel 28 enligt betänkandet. 

3.4.  Huvudtitel 30 Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde

Riksdagen godkände huvudtitel 30 enligt betänkandet. 

3.5.  Huvudtitel 31 Kommunikationsministeriets förvaltningsområde

Riksdagen godkände huvudtitel 31 enligt betänkandet. 

3.6.  Huvudtitel 33 Social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde

Riksdagen godkände huvudtitel 33 enligt betänkandet. 

3.7.  Huvudtitel 32 Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde

Behandlingen av huvudtiteln avbruten. 

3.8.  Huvudtitel 25 Justitieministeriets förvaltningsområde

Behandlingen av huvudtiteln avbruten. 

4.  Muntlig frågestund

Följande ministrar besvarade frågorna 

finansminister Annika Saarikko utrikesminister Pekka Haavisto justitieminister Anna-Maja Henriksson familje- och omsorgsminister Krista Kiuru arbetsminister Tuula Haatainen näringsminister Mika Lintilä jord- och skogsbruksminister Jari Leppä kommunminister Sirpa Paatero försvarsminister Antti Kaikkonen minister för nordiskt samarbete och jämställdhet Thomas Blomqvist utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari kommunikationsminister Timo Harakka inrikesminister Krista Mikkonen undervisningsminister Li Andersson social- och hälsovårdsminister Hanna Sarkkinen miljö- och klimatminister Emma Kari 

Riksdagsledamöterna ställde följande frågor till ministrarna: 

4.1.  Muntlig fråga om uppehållstillstånd (Jenna Simula saf)

Muntligt spörsmålMFT 227/2021 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

4.2.  Muntlig fråga om tidtabellen för vårdreformen (Petteri Orpo saml)

Muntligt spörsmålMFT 228/2021 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

4.3.  Muntlig fråga om personalbristen inom hälsovårdssektorn (Sari Tanus kd)

Muntligt spörsmålMFT 229/2021 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

4.4.  Muntlig fråga om elevernas och lärarnas välmående (Inka Hopsu gröna)

Muntligt spörsmålMFT 230/2021 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

4.5.  Muntlig fråga om coronastöd (Jussi Saramo vänst)

Muntligt spörsmålMFT 231/2021 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

4.6.  Muntlig fråga om matproduktionens lönsamhet (Anders Norrback sv)

Muntligt spörsmålMFT 232/2021 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

4.7.  Muntlig fråga om regeringens ramförhandlingar (Harry Harkimo liik)

Muntligt spörsmålMFT 233/2021 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

4.8.  Muntlig fråga om arbetskraftsbristen vid nödcentralerna (Riitta Mäkinen sd)

Muntligt spörsmålMFT 234/2021 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

4.9.  Muntlig fråga om tryggande av jultomtens möjligheter att arbeta (Riikka Purra saf)

Muntligt spörsmålMFT 235/2021 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

5.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av det genom notväxling ingångna avtalet med Norge om förlängning av den giltighetstid för fiskestadgan som avses i artikel 5.2 i avtalet om fisket i Tana älvs vattendrag

Regeringens propositionRP 219/2021 rd
Utskottets betänkandeJsUB 20/2021 rd
Dels enda, dels andra behandlingen

Riksdagen godkände avtalet i proposition RP 219/2021 rd. Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 219/2021 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

6.  Talmanskonferensens förslag till riksdagens beslut om ändring av reglementet för riksdagens kansli och om upphävande av 15 § i riksdagens arbetsordning

Talmanskonferensens förslagTKF 3/2021 rd
Utskottets betänkandeGrUB 15/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 17.12.2021. 

7.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på fredag 17.12.2021 kl. 10.00. Plenum avslutades kl. 20.38.