Senast publicerat 24-05-2021 16:43

Plenarprotokollets huvudsida PR 164/2018 rd Plenum Fredag 22.2.2019 kl. 13.00—13.32

Plenum började kl. 13.00. Plenum avslutades kl. 13.32. 

Överläggningarna leddes av andre vice talman Tuula Haatainen (13.00—13.32). 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2019-AK-248407Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Meddelanden

2.1.  Svar på skriftliga spörsmål

Svaren på de skriftliga spörsmålen SS 582, 585, 586, 588-590, 593, 595, 597, 598, 600-605, 608, 610/2018 rd har anlänt till riksdagen. 

3.  Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen: Valperiodsrapport om övervakningen och granskningen av finanspolitiken 2015–2018

BerättelseB 21/2018 rd
Utskottets betänkandeReUB 9/2018 rd
Enda behandlingen

Riksdagen avbröt debatten och behandlingen. 

4.  Avgiftsfri utbildning på andra stadiet för alla

MedborgarinitiativMI 5/2018 rd
Utskottets betänkandeKuUB 17/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 26.2.2019. 

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om studerandehälsovård för högskolestuderande och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 145/2018 rd
Utskottets betänkandeShUB 35/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 26.2.2019. 

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om arbetspensionsförsäkringsbolag och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 313/2018 rd
Utskottets betänkandeEkUB 37/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 26.2.2019. 

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av civiltjänstlagen

Regeringens propositionRP 294/2018 rd
Utskottets betänkandeAjUB 15/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 26.2.2019. 

8.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på tisdag 26.2.2019 kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 13.32.