Senast publicerat 24-05-2021 18:09

Plenarprotokollets huvudsida PR 17/2019 rd Plenum Torsdag 13.6.2019 kl. 14.00—16.44

Plenum började kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 16.44. 

Överläggningarna leddes av talman Matti Vanhanen (14.00—15.58) och andre vice talman Juho Eerola (15.58—16.44). 

1.  Namnupprop

Namnuppropsrapport EDK-2019-AK-255604Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Statsrådets meddelande: Regeringsprogrammet för statsminister Antti Rinnes regering 6.6.2019 Ett inkluderande och kunnigt Finland –ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart samhälle

Statsrådets meddelandeSRM 1/2019 rd
Bilaga till protokollet EDK-2019-AK-255516
Förslag om misstroende 11.6.2019
Bilaga 2A
Enda behandling

Riksdagen beslutade att statsrådet har riksdagens förtroende. Ärendet slutbehandlat. 

3.  Riksdagens justitieombudsmans berättelse år 2018

BerättelseB 11/2019 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till grundlagsutskottet, som de övriga fackutskotten kan lämna utlåtande till senast 30.9.2019. 

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 6 kap. 7 § och 14 kap. 1 § i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice

Regeringens propositionRP 2/2019 rd
Utskottets betänkandeAjUB 1/2019 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 2/2019 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om studiestöd

Regeringens propositionRP 3/2019 rd
Utskottets betänkandeKuUB 1/2019 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 3/2019 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

6.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på fredag 14.6.2019 kl. 13.00. Plenum avslutades kl. 16.44.