Senast publicerat 24-05-2021 16:43

Plenarprotokollets huvudsida PR 177/2018 rd Plenum Torsdag 14.3.2019 kl. 10.00—13.56

Plenum började kl. 10.00. Plenum avslutades kl. 13.56. 

Överläggningarna leddes av talman Paula Risikko (10.00—11.31) och andre vice talman Tuula Haatainen (11.31—13.56). 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2019-AK-252374Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Meddelanden

2.1.  Åtgärdsmotioner

Talmanskonferensen har 13.3.2019 beslutat remittera åtgärdsmotion AM 83/2018 rd till utskott. 

3.  Statsrådets redogörelse om idrottspolitiken

Statsrådets redogörelseSRR 6/2018 rd
Utskottets betänkandeKuUB 22/2018 rd
Enda behandlingen

Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av statsrådets redogörelse SRR 6/2018 rd. Ärendet slutbehandlat. 

4.  Statsrådets redogörelse om informationspolitiken och artificiell intelligens

Statsrådets redogörelseSRR 7/2018 rd
Utskottets betänkandeKuUB 21/2018 rd
Enda behandlingen

Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av statsrådets redogörelse SRR 7/2018 rd. Ärendet slutbehandlat. 

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om behandling av personuppgifter i polisens verksamhet och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 242/2018 rd
Utskottets betänkandeFvUB 39/2018 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1., 3.-5., 7.-18. och 20.-26. i proposition RP 242/2018 rd enligt betänkandet. Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslagen 2., 6. och 19. i proposition RP 242/2018 rd förkastas. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om behandling av personuppgifter vid Gränsbevakningsväsendet och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 241/2018 rd
Utskottets betänkandeFvUB 40/2018 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-7., 11., 13. och 15.-16. i proposition RP 241/2018 rd enligt betänkandet. Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslagen 8.-10., 12. och 14. i proposition RP 241/2018 rd förkastas. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om behandling av personuppgifter inom Tullen och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 259/2018 rd
Utskottets betänkandeFvUB 41/2018 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1., 3. och 6.-10. i proposition RP 259/2018 rd enligt betänkandet. Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslagen 2., 4. och 5. i proposition RP 259/2018 rd förkastas. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om användning av flygpassageraruppgifter för bekämpning av terroristbrott och grov brottslighet och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 55/2018 rd
Utskottets betänkandeFvUB 42/2018 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-3. i proposition RP 55/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om informationshantering inom den offentliga förvaltningen och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 284/2018 rd
Utskottets betänkandeFvUB 38/2018 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-39. i proposition RP 284/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

10.  Hälso- och sjukvårdslagen, § 50, mom. 3 bör ändras

MedborgarinitiativMI 3/2017 rd
Utskottets betänkandeShUB 41/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Eftersom ärendet är brådskande bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum i dag 14.3.2019. 

11.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av barnskyddslagenLagmotion med förslag till lag om ändring av 75 § i barnskyddslagen

Regeringens propositionRP 237/2018 rd
LagmotionLM 86/2018 rd
Utskottets betänkandeShUB 42/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Eftersom ärendet är brådskande bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum i dag 14.3.2019. 

12.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Keva

Regeringens propositionRP 278/2018 rd
Utskottets betänkandeShUB 43/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Eftersom ärendet är brådskande bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum i dag 14.3.2019. 

13.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på torsdag 14.3.2019 kl. 16.00. Plenum avslutades kl. 13.56.