Senast publicerat 24-05-2021 16:43

Plenarprotokollets huvudsida PR 179/2018 rd Plenum Fredag 15.3.2019 kl. 13.00—13.08

Plenum började kl. 13.00. Plenum avslutades kl. 13.08. 

Överläggningarna leddes av talman Paula Risikko (13.00—13.08). 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2019-AK-252568Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Meddelanden

2.1.  Svar på skriftliga spörsmål

Svaren på de skriftliga spörsmålen SS 633, 641, 648, 650, 653, 654, 656, 657, 659, 661, 662, 670/2018 rd har anlänt till riksdagen. 

3.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av skjutvapenlagen, lagen om frivilligt försvar samt 97 a § i värnpliktslagen

Regeringens propositionRP 179/2018 rd
Utskottets betänkandeFvUB 37/2018 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 179/2018 rd enligt betänkandet. Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslaget 3. i proposition RP 179/2018 rd förkastas. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

4.  Hälso- och sjukvårdslagen, § 50, mom. 3 bör ändras

MedborgarinitiativMI 3/2017 rd
Utskottets betänkandeShUB 41/2018 rd
Första behandlingen

Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslaget i medborgarinitiativ MI 3/2017 rd förkastas. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

5.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på måndag 18.3.2019 kl. 12.00. Plenum avslutades kl. 13.08.