Plenarprotokollets huvudsida
PR
18
2019 rd
Plenum
Fredag 14.6.2019 kl. 13.00—13.24
Plenum började kl. 13.00. Plenum avslutades kl. 13.24. 
Överläggningarna leddes av förste vice talman Tuula Haatainen (13.00—13.24). 
1
Namnupprop
Nimenhuutoraportti EDK-2019-AK-255658
Bilaga 1A
Namnupprop verkställdes. 
2
Meddelanden
2.1
Regeringens propositioner
Statsrådet har 13.6.2019 överlämnat regeringens proposition RP 4/2019 rd. 
2.2
Berättelser
Till riksdagen har lämnats Berättelse av Finlands delegation i Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa Verksamheten i OSSE:s parlamentariska församling 2018 (B 14/2019 rd). 
2.3
Medborgarinitiativ
Till riksdagen har 12.6.2019 överlämnats ett medborgarinitiativ MI 2/2019 rd: Definiera våldtäkt utifrån avsaknad av samtycke - Samtycke2018. 
2.4
Medborgarinitiativ
Till riksdagen har 13.6.2019 överlämnats ett medborgarinitiativ MI 3/2019 rd: Inför ett lagförbud mot mikroplaster i kosmetika. 
2.5
Övriga meddelanden
Teuvo Hakkarainen har meddelat att han avbryter uppdraget som riksdagsledamot den 2 juli 2019 för att bli ledamot av Europaparlamentet. 
Vilande förslag till lag om ändring av 30 § i självstyrelselagen för Åland (RP 135/2018 rd)
Vilande lagförslag
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till grundlagsutskottet. 
Vilande förslag till lag om ändring av självstyrelselagen för Åland (RP 320/2018 rd)
Vilande lagförslag
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till grundlagsutskottet. 
5
Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på tisdag 18.6.2019 kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 13.24. 
Senast publicerat 14-06-2019 14:45