Plenarprotokollets huvudsida
PR
24
2019 rd
Plenum
Torsdag 27.6.2019 kl. 12.02—17.43
Plenum började kl. 12.02. Plenum avbröts kl. 15.00. Plenum fortsatte kl. 16.00. Plenum avslutades kl. 17.43. 
Överläggningarna leddes av förste vice talman Tuula Haatainen (12.02—13.58 och 16.00—17.43) och andre vice talman Juho Eerola (13.58—15.00). 
1
Namnupprop
Nimenhuutoraportti EDK-2019-AK-256820
Bilaga 1A
Namnupprop verkställdes. 
Regeringens proposition till riksdagen om en andra tilläggsbudget för 2019
Regeringens proposition
Tilläggsbudgetmotion
Utskottets betänkande
Enda behandlingen
Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 
Muntlig frågestund
Följande ministrar besvarade frågorna 
statsminister
Antti
Rinne
finansminister
Mika
Lintilä
utrikesminister
Pekka
Haavisto
justitieminister
Anna-Maja
Henriksson
familje- och omsorgsminister
Krista
Kiuru
jord- och skogsbruksminister
Jari
Leppä
vetenskaps- och kulturminister
Annika
Saarikko
kommun- och ägarstyrningsminister
Sirpa
Paatero
minister för nordiskt samarbete och jämställdhet
Thomas
Blomqvist
social- och hälsovårdsminister
Aino-Kaisa
Pekonen
undervisningsminister
Li
Andersson
kommunikationsminister
Sanna
Marin
utvecklings- och utrikeshandelsminister
Ville
Skinnari
näringsminister
Katri
Kulmuni
arbetsminister
Timo
Harakka
miljö- och klimatminister
Krista
Mikkonen
inrikesminister
Maria
Ohisalo
Riksdagsledamöterna ställde följande frågor till ministrarna: 
Muntlig fråga om finska medborgare som befinner sig i al-Hol-lägret (Ville Tavio saf)
Muntligt spörsmål
MFT 1/2019 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om regeringens ekonomiska politik (Petteri Orpo saml)
Muntligt spörsmål
MFT 2/2019 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om att lösa vårdarbristen (Peter Östman kd)
Muntligt spörsmål
MFT 3/2019 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om ingripande i underavlöning (Risto Kalliorinne vänst)
Muntligt spörsmål
MFT 4/2019 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
4
Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på fredag 28.6.2019 kl. 10.00. Plenum avslutades kl. 17.43. 
Senast publicerat 27-06-2019 19:21