Plenarprotokollets huvudsida
PR
31
2021 rd
Plenum
Torsdag 25.3.2021 kl. 19.00—22.25
Plenum började kl. 19.00. Plenum avbröts kl. 21.35. Plenum fortsatte kl. 21.45. Plenum avslutades kl. 22.25. 
Överläggningarna leddes av talman Anu Vehviläinen (19.00—19.58 och 21.58—22.25) och förste vice talman Tarja Filatov (19.58—21.35 och 21.45—21.58). 
1
Namnupprop
Namnuppropsrapport EDK-2021-AK-362097
Bilaga 1A
I stället för namnupprop antecknades de ledamöter som deltog i föregående plenum som närvarande. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 58 g § i lagen om smittsamma sjukdomar
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 31/2021 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om inkvarterings- och förplägnadsverksamhet
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 38/2021 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 
4
Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på fredag 26.3.2021 kl. 13.00. Plenum avslutades kl. 22.25. 
Senast publicerat 25-03-2021 23:52