Senast publicerat 24-05-2021 17:19

Plenarprotokollets huvudsida PR 31/2021 rd Plenum Torsdag 25.3.2021 kl. 19.00—22.25

Plenum började kl. 19.00. Plenum avbröts kl. 21.35. Plenum fortsatte kl. 21.45. Plenum avslutades kl. 22.25. 

Överläggningarna leddes av talman Anu Vehviläinen (19.00—19.58 och 21.58—22.25) och förste vice talman Tarja Filatov (19.58—21.35 och 21.45—21.58). 

1.  Namnupprop

Namnuppropsrapport EDK-2021-AK-362097Bilaga 1A

I stället för namnupprop antecknades de ledamöter som deltog i föregående plenum som närvarande. 

2.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 58 g § i lagen om smittsamma sjukdomar

Regeringens propositionRP 31/2021 rd
Utskottets betänkandeShUB 7/2021 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 31/2021 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

3.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om inkvarterings- och förplägnadsverksamhet

Regeringens propositionRP 38/2021 rd
Utskottets betänkandeEkUB 7/2021 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 38/2021 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

4.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på fredag 26.3.2021 kl. 13.00. Plenum avslutades kl. 22.25.