Senast publicerat 24-05-2021 18:07

Plenarprotokollets huvudsida PR 32/2019 rd Plenum Tisdag 17.9.2019 kl. 14.01—16.32

Plenum började kl. 14.01. Plenum avslutades kl. 16.32. 

Överläggningarna leddes av förste vice talman Tuula Haatainen (14.01—15.58) och andre vice talman Juho Eerola (15.58—16.32). 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2019-AK-259489Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Meddelanden

2.1.  Unionsärenden

Talmannen har remitterat unionsärendet U 7/2019 rd till utskott. 

3.  Inför ett lagförbud mot mikroplaster i kosmetika

MedborgarinitiativMI 3/2019 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till miljöutskottet. 

4.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av det strategiska partnerskapsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Japan, å andra sidan

Regeringens propositionRP 17/2019 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till utrikesutskottet. 

5.  Statens revisionsverks årsberättelse till riksdagen 2019

BerättelseB 18/2019 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till revisionsutskottet. 

6.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på onsdag 18.9.2019 kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 16.32.