Senast publicerat 24-05-2021 16:28

Plenarprotokollets huvudsida PR 33/2016 rd Plenum Onsdag 6.4.2016 kl. 13.59—20.33

Plenum började kl. 13.59. Plenum avslutades kl. 20.33. 

Överläggningarna leddes av talman Maria Lohela (13.59—16.59), förste vice talman Mauri Pekkarinen (16.59—19.31) och andre vice talman Paula Risikko (19.31—20.33) 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2016-AK-51615Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av utlänningslagen

Regeringens propositionRP 2/2016 rd
Utskottets betänkandeFvUB 3/2016 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 2/2016 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

3.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av miljöskyddslagen och av 89 och 108 § i avfallslagen

Regeringens propositionRP 147/2015 rd
Utskottets betänkandeMiUB 6/2016 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 147/2015 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

4.  Interpellation om nedskärningarna i högskoleutbildningen och studiestödet

InterpellationIP 1/2016 rd
Enda behandling

Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om skydd för växters sundhet

Regeringens propositionRP 141/2015 rd
Utskottets betänkandeJsUB 3/2016 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 7.4.2016. 

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om en marknadsordning för jordbruksprodukter

Regeringens propositionRP 142/2015 rd
Utskottets betänkandeJsUB 4/2016 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 7.4.2016. 

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om laddare

Regeringens propositionRP 134/2015 rd
Utskottets betänkandeAjUB 2/2016 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 7.4.2016. 

8.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på torsdag 7.4.2016 kl. 16.00. Plenum avslutades klockan 20.33.