Plenarprotokollets huvudsida
PR
36
2021 rd
Plenum
Onsdag 7.4.2021 kl. 16.10—18.19
Plenum började kl. 16.10. Plenum avslutades kl. 18.19. 
Överläggningarna leddes av andre vice talman Juho Eerola (16.10—16.30) och talman Anu Vehviläinen (16.30—18.19). 
1
Namnupprop
Namnuppropsrapport EDK-2021-AK-364087
Bilaga 1A
I stället för namnupprop antecknades de ledamöter som deltog i föregående plenum som närvarande. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av avfallslagen och vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till miljöutskottet, som grundlagsutskottet, förvaltningsutskottet och ekonomiutskottet ska lämna utlåtande till. 
3
Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på torsdag 8.4.2021 kl. 16.00. Plenum avslutades kl. 18.19. 
Senast publicerat 07-04-2021 19:37