Plenarprotokollets huvudsida
PR
44
2021 rd
Plenum
Torsdag 22.4.2021 kl. 16.00—17.02
Plenum började kl. 16.00. Plenum avslutades kl. 17.02. 
Överläggningarna leddes av förste vice talman Tarja Filatov (16.00—17.02). 
1
Namnupprop
Namnuppropsrapport EDK-2021-AK-367763
Bilaga 1A
Namnupprop verkställdes. 
2
Meddelanden
2.1
Medborgarinitiativ
Till riksdagen har 20.4.2021 överlämnats ett medborgarinitiativ MI 2/2021 rd: Lagmotion om förbud mot energiutvinning av torv. 
Muntlig frågestund
Följande ministrar besvarade frågorna 
statsminister
Sanna
Marin
vetenskaps- och kulturminister
Annika
Saarikko
finansminister
Matti
Vanhanen
justitieminister
Anna-Maja
Henriksson
familje- och omsorgsminister
Krista
Kiuru
arbetsminister
Tuula
Haatainen
näringsminister
Mika
Lintilä
minister för nordiskt samarbete och jämställdhet
Thomas
Blomqvist
inrikesminister
Maria
Ohisalo
undervisningsminister
Jussi
Saramo
Riksdagsledamöterna ställde följande frågor till ministrarna: 
Muntlig fråga om indutstrins konkurrenskraft (Ritva Elomaa saf)
Muntligt spörsmål
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om utkomstskyddet (Juho Kautto vänst)
Muntligt spörsmål
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om regeringens sysselsättningsbeslut (Arto Satonen saml)
Muntligt spörsmål
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om EU-avgifterna (Harry Harkimo liik)
Muntligt spörsmål
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om stödtjänster för barn och unga (Antero Laukkanen kd)
Muntligt spörsmål
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om mentalvårdstjänster för studerande (Pekka Aittakumpu cent)
Muntligt spörsmål
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om den nationella batteristrategin (Tuula Väätäinen sd)
Muntligt spörsmål
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om lockande av utländska investeringar (Joakim Strand sv)
Muntligt spörsmål
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om arbetsrelaterad inflyttning (Inka Hopsu gröna)
Muntligt spörsmål
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Fyllnadsval till kommunikationsutskottet
Val
VAL 14/2021 rd
Val
Riksdagen valde Antti Kurvinen till ersättare i kommunikationsutskottet. 
Fyllnadsval till kulturutskottet
Val
VAL 15/2021 rd
Val
Riksdagen valde Tuomas Kettunen till ersättare i kulturutskottet. 
Fyllnadsval till social- och hälsovårdsutskottet
Val
VAL 16/2021 rd
Val
Riksdagen valde Jouni Ovaska till ersättare i social- och hälsovårdsutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär avvikelse från aktiebolagslagen, lagen om bostadsaktiebolag, lagen om andelslag, föreningslagen och vissa andra sammanslutningslagar
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Eftersom ärendet är brådskande bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum i dag 22.4.2021. 
8
Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på torsdag 22.4.2021 kl 17.10. Plenum avslutades kl. 17.02. 
Senast publicerat 28-04-2021 13:44