Plenarprotokollets huvudsida
PR
45
2016 rd
Plenum
Torsdag 28.4.2016 kl. 16.06—20.01
Plenum började kl. 16.06. Plenum avslutades kl. 20.01. 
Överläggningarna leddes av talman Maria Lohela (16.06—17.00), förste vice talman Mauri Pekkarinen (17.00—19.43) och andre vice talman Paula Risikko (19.43—20.01) 
Namnupprop
Nimenhuutoraportti EDK-2016-AK-56735
Bilaga 1A
Namnupprop verkställdes. 
Muntlig frågestund
Följande ministrar besvarade frågorna 
statsminister
Juha
Sipilä
utrikesminister
Timo
Soini
finansminister
Alexander
Stubb
kommun- och reformminister
Anu
Vehviläinen
familje- och omsorgsminister
Juha
Rehula
inrikesminister
Petteri
Orpo
utrikeshandels- och utvecklingsminister
Lenita
Toivakka
undervisnings- och kulturminister
Sanni
Grahn-Laasonen
jordbruks- och miljöminister
Kimmo
Tiilikainen
näringsminister
Olli
Rehn
försvarsminister
Jussi
Niinistö
justitie- och arbetsminister
Jari
Lindström
social- och hälsovårdsminister
Hanna
Mäntylä
kommunikationsminister
Anne
Berner
Muntlig fråga om minister Toivakkas verksamhet i ett fastigetsplaceringsbolag (Antti Lindtman sd)
Muntligt spörsmål
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om principbeslutet om Fennovoimas kärnkraftverk (Hanna Halmeenpää gröna)
Muntligt spörsmål
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om behandlingen av en Nato-rapport (Stefan Wallin sv)
Muntligt spörsmål
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om social- och hälsovårdsreformen (Päivi Räsänen kd)
Muntligt spörsmål
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Medborgarinitiativ om att ordna en folkomröstning om Finlands medlemskap i euroområdet
Medborgarinitiativ
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till grundlagsutskottet, som ekonomiutskottet ska lämna utlåtande till. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 22 § i lagen om ett påföljdssystem för och tillsynen över den gemensamma fiskeripolitiken
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 37/2016 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 3 § i lagen om tryggande av försörjningsberedskapen och av 7 § i lagen om obligatorisk upplagring av importerade bränslen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 55/2016 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på fredag 29.4.2016 kl. 13.00. Plenum avslutades klockan 20.01. 
Senast publicerat 05-09-2016 12:16