Senast publicerat 24-05-2021 16:34

Plenarprotokollets huvudsida PR 45/2016 rd Plenum Torsdag 28.4.2016 kl. 16.06—20.01

Plenum började kl. 16.06. Plenum avslutades kl. 20.01. 

Överläggningarna leddes av talman Maria Lohela (16.06—17.00), förste vice talman Mauri Pekkarinen (17.00—19.43) och andre vice talman Paula Risikko (19.43—20.01) 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2016-AK-56735Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Muntlig frågestund

Följande ministrar besvarade frågorna 

statsminister Juha Sipilä utrikesminister Timo Soini finansminister Alexander Stubb kommun- och reformminister Anu Vehviläinen familje- och omsorgsminister Juha Rehula inrikesminister Petteri Orpo utrikeshandels- och utvecklingsminister Lenita Toivakka undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen näringsminister Olli Rehn försvarsminister Jussi Niinistö justitie- och arbetsminister Jari Lindström social- och hälsovårdsminister Hanna Mäntylä kommunikationsminister Anne Berner 

2.1.  Muntlig fråga om minister Toivakkas verksamhet i ett fastigetsplaceringsbolag (Antti Lindtman sd)

Muntligt spörsmålMFT 48/2016 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.2.  Muntlig fråga om principbeslutet om Fennovoimas kärnkraftverk (Hanna Halmeenpää gröna)

Muntligt spörsmålMFT 49/2016 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.3.  Muntlig fråga om behandlingen av en Nato-rapport (Stefan Wallin sv)

Muntligt spörsmålMFT 50/2016 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.4.  Muntlig fråga om social- och hälsovårdsreformen (Päivi Räsänen kd)

Muntligt spörsmålMFT 51/2016 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

3.  Medborgarinitiativ om att ordna en folkomröstning om Finlands medlemskap i euroområdet

MedborgarinitiativMI 1/2016 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till grundlagsutskottet, som ekonomiutskottet ska lämna utlåtande till. 

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 22 § i lagen om ett påföljdssystem för och tillsynen över den gemensamma fiskeripolitiken

Regeringens propositionRP 37/2016 rd
Utskottets betänkandeJsUB 7/2016 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 37/2016 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 3 § i lagen om tryggande av försörjningsberedskapen och av 7 § i lagen om obligatorisk upplagring av importerade bränslen

Regeringens propositionRP 55/2016 rd
Utskottets betänkandeEkUB 10/2016 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 55/2016 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

6.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på fredag 29.4.2016 kl. 13.00. Plenum avslutades klockan 20.01.