Senast publicerat 24-05-2021 17:19

Plenarprotokollets huvudsida PR 45/2021 rd Plenum Torsdag 22.4.2021 kl. 17.10—17.18

Plenum började kl. 17.10. Plenum avslutades kl. 17.18. 

Överläggningarna leddes av förste vice talman Tarja Filatov (17.10—17.18). 

1.  Namnupprop

Namnuppropsrapport EDK-2021-AK-367752Bilaga 1A

I stället för namnupprop antecknades de ledamöter som deltog i föregående plenum som närvarande. 

2.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär avvikelse från aktiebolagslagen, lagen om bostadsaktiebolag, lagen om andelslag, föreningslagen och vissa andra sammanslutningslagar

Regeringens propositionRP 53/2021 rd
Utskottets betänkandeEkUB 11/2021 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 53/2021 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

3.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på fredag 23.4.2021 kl. 13.00. Plenum avslutades kl. 17.18.