Senast publicerat 24-05-2021 17:34

Plenarprotokollets huvudsida PR 48/2020 rd Plenum Fredag 3.4.2020 kl. 17.45—18.00

Plenum började kl. 17.45. Plenum avslutades kl. 18.00. 

Överläggningarna leddes av talman Matti Vanhanen (17.45—18.00). 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2020-AK-295580Bilaga 1A

I stället för namnupprop antecknades de ledamöter som deltog i föregående plenum som närvarande. 

2.  Övrigt ärende: Statsrådets förordning om temporära begränsningar i rörelsefriheten som behövs för skyddande av befolkningen

Övrigt ärendeÖ 10/2020 rd
Utskottets betänkandeGrUB 11/2020 rd
Enda behandlingen

Riksdagen beslutade i enlighet med grundlagsutskottets förslag att statsrådets förordning av den 27.3.2020 om temporära begränsningar i rörelsefriheten som behövs för skyddande av befolkningen inte upphävs. Ärendet slutbehandlat. 

3.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på måndag 6.4.2020 kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 18.00.