Plenarprotokollets huvudsida
PR
56
2015 rd
Plenum
Fredag 23.10.2015 kl. 13.09—13.31
Plenum började kl. 13.09. Plenum avslutades kl. 13.31. 
Överläggningarna leddes av talman Maria Lohela (13.09—13.31) 
Namnupprop
Nimenhuutoraportti EDK-2015-AK-21703
Bilaga 1A
Namnupprop verkställdes. 
Meddelanden
Regeringens propositioner
Statsrådet har 22.10.2015 lämnat regeringens propositioner RP 71-99/2015 rd 
Svar på skriftliga spörsmål
Svaren på de skriftliga spörsmålen SS 176-178, 182-186, 188, 190-193, 198, 200-202, 204, 205/2015 rd har anlänt till riksdagen. 
Interpellation om konsekvenserna av regeringens beslut för pensionstagarna
Interpellation
Pöytäkirjan liite EDK-2015-AK-21685
Bilaga 3A
Enda behandling
Riksdagen beslutade att statsrådet har riksdagens förtroende. Ärendet slutbehandlat. 
Vilande förslag till lag om ändring av 25 § i Finlands grundlag (RP 55/2014 rd)
Vilande lagförslag
Utskottets betänkande
En behandling
Riksdagen förkastade det vilande lagförslaget VLF 1/2015 rd (RP 55/2014 rd). Behandlingen av lagförslaget i en behandling avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande. Ärendet slutbehandlat. 
Verksamhetsberättelse för Folkpensionsanstaltens fullmäktige 2014
Berättelse
Utskottets betänkande
Enda behandlingen
Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelse B 7/2015 rd. 
Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på tisdag 3.11.2015 kl. 14.00. Plenum avslutades klockan. 
Senast publicerat 13-01-2016 15:28