Senast publicerat 24-05-2021 16:37

Plenarprotokollets huvudsida PR 59/2016 rd Plenum Torsdag 26.5.2016 kl. 16.00—19.04

Plenum började kl. 16.00. Plenum avslutades kl. 19.04. 

Överläggningarna leddes av andre vice talman Paula Risikko (16.00—17.09) och förste vice talman Mauri Pekkarinen (17.09—19.04) 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2016-AK-62372Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Muntlig frågestund

Följande ministrar besvarade frågorna 

utrikesminister Timo Soini finansminister Alexander Stubb kommun- och reformminister Anu Vehviläinen familje- och omsorgsminister Juha Rehula inrikesminister Petteri Orpo undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen försvarsminister Jussi Niinistö justitie- och arbetsminister Jari Lindström social- och hälsovårdsminister Hanna Mäntylä 

2.1.  Muntlig fråga om främjande av sysselsättningen i Kajanaregionen (Lauri Ihalainen sd)

Muntligt spörsmålMFT 59/2016 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.2.  Muntlig fråga om äldrevården (Heli Järvinen gröna)

Muntligt spörsmålMFT 61/2016 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

3.  Statsrådets redogörelse till riksdagen : Försättande av en militär avdelning i hög beredskap som en del av den EU-stridsgrupp som ställs upp av Storbritannien, Irland, Lettland, Litauen, Sverige och Finland för beredskapsperioden 1.7–31.12.2016

Statsrådets redogörelseSRR 4/2016 rd
Utskottets betänkandeUtUB 6/2016 rd
Enda behandlingen

Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring och temporär ändring av informationssamhällsbalken samt om ändring av lagen om anmälda organ för vissa produktgrupper

Regeringens propositionRP 67/2016 rd
Utskottets betänkandeKoUB 12/2016 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 67/2016 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

5.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av livsmedelslagen

LagmotionLM 29/2016 rdIlmari Nurminen sd m.fl. 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet. 

6.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av 33 a § i inkomstskattelagen

LagmotionLM 30/2016 rdVille Tavio saf m.fl. 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 

7.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på fredag 27.5.2016 kl. 13.00. Plenum avslutades klockan 19.04.