Senast publicerat 24-05-2021 17:11

Plenarprotokollets huvudsida PR 73/2017 rd Plenum Tisdag 20.6.2017 kl. 14.01—18.29

Plenum började kl. 14.01. Plenum avslutades kl. 18.29. 

Överläggningarna leddes av talman Maria Lohela (14.01—14.59 och 15.56—18.29) och förste vice talman Mauri Pekkarinen (14.59—15.56) 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2017-AK-133589Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Meddelanden

2.1.  Övriga meddelanden

Veera Ruoho har den 20 juni 2017 meddelat att hon har utträtt ur Sannfinländarnas riksdagsgrupp från och med den 16 juni 2017. 

3.  Statsrådets meddelande till riksdagen om en förändring i regeringens parlamentariska bas

Statsrådets meddelandeSRM 1/2017 rd
Pöytäkirjan liite EDK-2017-AK-133314
Förslag om misstroende 19.6.2017
Bilaga 3A
Enda behandling

Riksdagen beslutade att statsrådet har riksdagens förtroende. Ärendet slutbehandlat. 

4.  Statsrådets framtidsredogörelse, del 1 Bred förståelse av förändringarna i arbetslivet

Statsrådets redogörelseSRR 6/2017 rd
Remissdebatt

Ärendet remitterades till framtidsutskottet, som kulturutskottet, social- och hälsovårdsutskottet och arbetslivs- och jämställdhetsutskottet ska lämna utlåtande till. 

5.  Statsrådets redogörelse om livsmedelspolitik Mat2030 Finsk mat för oss och för världen

Statsrådets redogörelseSRR 2/2017 rd
Utskottets betänkandeJsUB 7/2017 rd
Enda behandlingen

Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av statsrådets redogörelse SRR 2/2017 rd. Ärendet slutbehandlat. 

6.  Regeringens proposition till riksdagen om förslag till lag om ändring av postlagen

Regeringens propositionRP 272/2016 rd
Utskottets betänkandeKoUB 9/2017 rd
Andra behandlingen

Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av konkurrenslagen

Regeringens propositionRP 76/2017 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet, som social- och hälsovårdsutskottet ska lämna utlåtande till. 

8.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av avtalet om politisk dialog och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kuba, å andra sidan, och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

Regeringens propositionRP 75/2017 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till utrikesutskottet. 

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 47 § i lagen om försvarsmakten

Regeringens propositionRP 30/2017 rd
Utskottets betänkandeFsUB 3/2017 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 30/2017 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

10.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om studiestöd

Regeringens propositionRP 36/2017 rd
Utskottets betänkandeKuUB 6/2017 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 36/2017 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

11.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om skadeersättningar vid statliga tjänsteresor

Regeringens propositionRP 38/2017 rd
Utskottets betänkandeFvUB 11/2017 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 38/2017 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

12.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av skjutvapenlagen, 41 kap. 1 § i strafflagen och 2 kap. 6 § i polislagen

Regeringens propositionRP 266/2016 rd
Utskottets betänkandeFvUB 12/2017 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-3. i proposition RP 266/2016 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

13.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om gränsbevakningsväsendets förvaltning och gränsbevakningslagen samt av vissa lagar som har samband med dem

Regeringens propositionRP 40/2017 rd
Utskottets betänkandeFvUB 13/2017 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-5. i proposition RP 40/2017 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

14.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av partnerskapsavtalet om förbindelser och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Nya Zeeland, å andra sidan och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

Regeringens propositionRP 55/2017 rd
Utskottets betänkandeUtUB 6/2017 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 55/2017 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

15.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av avtalet om inrättande av den internationella stiftelsen EU–LAC och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

Regeringens propositionRP 62/2017 rd
Utskottets betänkandeUtUB 7/2017 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 62/2017 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

16.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagar som har samband med genomförandet av Europeiska unionens förordning om återvinning av fartyg

Regeringens propositionRP 69/2017 rd
Utskottets betänkandeMiUB 10/2017 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-5. i proposition RP 69/2017 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

17.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av jaktlagen

Regeringens propositionRP 28/2017 rd
Utskottets betänkandeJsUB 8/2017 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 28/2017 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

18.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om överföring av mervärdesbeskattningen av varuimport till Skatteförvaltningen

Regeringens propositionRP 45/2017 rd
Utskottets betänkandeFiUB 3/2017 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslagen 1.-7. i proposition RP 45/2017 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

19.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Europeiska kompetenscentret för motverkande av hybridhot

Regeringens propositionRP 59/2017 rd
Utskottets betänkandeFvUB 10/2017 rd
Andra behandlingen

Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 59/2017 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

20.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av avtalet med Mauritius om luftfart samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

Regeringens propositionRP 64/2017 rd
Utskottets betänkandeKoUB 13/2017 rd
Dels enda, dels andra behandlingen

Riksdagen godkände avtalet i proposition RP 64/2017 rd. Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 64/2017 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

21.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av avtalet med Sri Lanka om luftfart samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

Regeringens propositionRP 65/2017 rd
Utskottets betänkandeKoUB 14/2017 rd
Dels enda, dels andra behandlingen

Riksdagen godkände avtalet i proposition RP 65/2017 rd. Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 65/2017 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

22.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av avtalet med Dominikanska republiken om luftfart samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

Regeringens propositionRP 66/2017 rd
Utskottets betänkandeKoUB 15/2017 rd
Dels enda, dels andra behandlingen

Riksdagen godkände avtalet i proposition RP 66/2017 rd. Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 66/2017 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

23.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande av avtalet med Seychellerna om luftfart samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

Regeringens propositionRP 67/2017 rd
Utskottets betänkandeKoUB 16/2017 rd
Dels enda, dels andra behandlingen

Riksdagen godkände avtalet i proposition RP 67/2017 rd. Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 67/2017 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 

24.  Statsrådets redogörelse till riksdagen om Finlands fortsatta deltagande i säkerhetssektorns utbildningssamarbete i Irak

Statsrådets redogörelseSRR 5/2017 rd
Utskottets betänkandeUtUB 5/2017 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 21.6.2017. 

25.  Statsrådets försvarspolitiska redogörelse

Statsrådets redogörelseSRR 3/2017 rd
Utskottets betänkandeFsUB 4/2017 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 21.6.2017. 

26.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om försök med regionalt tillhandahållande av arbetskrafts- och företagstjänster samt med arbetslivsprövning

Regeringens propositionRP 51/2017 rd
Utskottets betänkandeAjUB 6/2017 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 21.6.2017. 

27.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av territorialövervakningslagen och 17 kap. 7 b § i strafflagen

Regeringens propositionRP 56/2017 rd
Utskottets betänkandeFsUB 5/2017 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 21.6.2017. 

28.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om yrkesutbildning och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 39/2017 rd
Utskottets betänkandeKuUB 7/2017 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 21.6.2017. 

29.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till naturgasmarknadslag och vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 50/2017 rd
ÅtgärdsmotionAM 3/2016 rd
Utskottets betänkandeEkUB 11/2017 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 21.6.2017. 

30.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på onsdag 21.6.2017 kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 18.29.