Plenarprotokollets huvudsida
PR
73
2020 rd
Plenum
Torsdag 14.5.2020 kl. 16.00—18.40
Plenum började kl. 16.00. Plenum avslutades kl. 18.40. 
Överläggningarna leddes av andre vice talman Juho Eerola (16.00—18.00) och talman Matti Vanhanen (18.00—18.40). 
1
Namnupprop
Nimenhuutoraportti EDK-2020-AK-302443
Bilaga 1A
Namnupprop verkställdes. 
2
Meddelanden
2.1
Svar på skriftliga spörsmål
Svaren på de skriftliga spörsmålen SS 95, 155, 210, 224, 247, 266, 271, 283, 284, 287, 289–294, 296–298, 300, 302–310, 312, 318–321, 323, 328, 330/2020 rd har anlänt till riksdagen. 
2.2
Bindningar, övriga
Till riksdagen har lämnats ställföreträdande biträdande justitieombudsman Sarjas redogörelse för sina bindningar Ö 24/2020 rd. 
Muntlig frågestund
Följande ministrar besvarade frågorna 
statsminister
Sanna
Marin
finansminister
Katri
Kulmuni
justitieminister
Anna-Maja
Henriksson
familje- och omsorgsminister
Krista
Kiuru
arbetsminister
Tuula
Haatainen
näringsminister
Mika
Lintilä
Europa- och ägarstyrningsminister
Tytti
Tuppurainen
social- och hälsovårdsminister
Aino-Kaisa
Pekonen
undervisningsminister
Li
Andersson
miljö- och klimatminister
Krista
Mikkonen
inrikesminister
Maria
Ohisalo
vetenskaps- och kulturminister
Hanna
Kosonen
Riksdagsledamöterna ställde följande frågor till ministrarna: 
Muntlig fråga om Finlands ansvar i stödmekanismerna inom euroområdet (Ville Vähämäki saf)
Muntligt spörsmål
MFT 62/2020 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om öppnande av restaurangerna då coronabegränsningarna lindras (Harry Harkimo liik)
Muntligt spörsmål
MFT 63/2020 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om användningen av ansiktsmasker som skydd mot coronaviruset (Ben Zyskowicz saml)
Muntligt spörsmål
MFT 64/2020 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om att ta i beaktande lärare och sjukvårdspersonal som hör till riskgrupperna under coronavirusepidemin (Päivi Räsänen kd)
Muntligt spörsmål
MFT 65/2020 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om de äldres mentala hälsa i samband med coronabegränsningarna (Jenni Pitko gröna)
Muntligt spörsmål
MFT 66/2020 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om coronakrisens inverkan på kostnaderna för anskaffningen av jaktplan (Markus Mustajärvi vänst)
Muntligt spörsmål
MFT 67/2020 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om främjande av cleantech-branschen genom coronastimulansåtgärder (Joakim Strand sv)
Muntligt spörsmål
MFT 68/2020 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om direktiven gällande mötesbegränsningar då coronabegränsningarna lindras (Aki Lindén sd)
Muntligt spörsmål
MFT 69/2020 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om sammansättningen i arbetsgruppen för hållbar återhämtning (Hannu Hoskonen cent)
Muntligt spörsmål
MFT 70/2020 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning för en reform av förfarandena för punktbeskattning och bilbeskattning
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om genomförande av ändringarna i direktivet om yrkeskompetens i vägtrafik och körkortsdirektivet
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning som kompletterar Europeiska unionens förordning om säkerheten inom den civila luftfarten
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om komplettering av genomförandet av direktivet om erkännande av yrkeskvalifikationer samt till lag om ändring av lagen om den tjänstebehörighet som högskolestudier utomlands medför
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om plantmaterial
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av polisförvaltningslagen
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet. 
10
Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på tisdag 19.5.2020 kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 18.40. 
Senast publicerat 25-05-2020 12:24