Senast publicerat 24-05-2021 17:13

Plenarprotokollets huvudsida PR 77/2017 rd Plenum Tisdag 27.6.2017 kl. 14.02—19.52

Plenum började kl. 14.02. Plenum avslutades kl. 19.52. 

Överläggningarna leddes av andre vice talman Arto Satonen (14.02—16.00 och 18.00—19.52) och förste vice talman Mauri Pekkarinen (16.00—18.00). 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2017-AK-134690Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Meddelanden

2.1.  Övriga meddelanden

Ritva Elomaa har den 26 juni meddelat att hon har utträtt ur riksdagsgruppen Nytt alternativ den 22 juni 2017 och anslutit sig till Sannfinländarnas riksdagsgrupp den 23 juni 2017. 

3.  Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna 2018—2021

Statsrådets redogörelseSRR 4/2017 rd
Utskottets betänkandeFiUB 4/2017 rd
Enda behandlingen

Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av statstjänstemannalagen och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 77/2017 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till. 

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 och 6 § i lagen om Utbildningsfonden

Regeringens propositionRP 78/2017 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet. 

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär sänkning av dröjsmålsräntan på försäkringspremier som ska betalas till Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt

Regeringens propositionRP 79/2017 rd
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 

7.  Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitras verksamhetsberättelse för 2016

BerättelseB 3/2017 rd
Utskottets betänkandeEkUB 13/2017 rd
Enda behandlingen

Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelse B 3/2017 rd. Ärendet slutbehandlat. 

8.  Lagmotion med förslag till ändring av lagen om ersättning för olycksfall i militärtjänst och tjänstgöringsrelaterad sjukdom

LagmotionLM 27/2017 rdArja Juvonen rjuv m.fl. 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet. 

9.  Lagmotion med förslag till lag om ändring av 4 kap. 1 § i polislagen

LagmotionLM 17/2017 rdMika Kari sd m.fl. 
Remissdebatt

Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet. 

10.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på onsdag 28.6.2017 kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 19.52.