Senast publicerat 24-05-2021 17:35

Plenarprotokollets huvudsida PR 77/2020 rd Plenum Måndag 25.5.2020 kl. 14.00—14.03

Plenum började kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 14.03. 

Överläggningarna leddes av förste vice talman Antti Rinne (14.00—14.03). 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2020-AK-303659Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Meddelanden

2.1.  Regeringens propositioner

Statsrådet har 20.5.2020 överlämnat regeringens propositioner RP 73-78/2020 rd. 

2.2.  Unionsärenden

Talmannen har remitterat unionsärendet U 17/2020 rd till utskott. 

2.3.  Berättelser

Till riksdagen har lämnats Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitras verksamhetsberättelse för 2019 (B 16/2020 rd). 

3.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om vuxenutbildningsförmåner och 15 § i lagen om studiestöd

Regeringens propositionRP 15/2020 rd
Utskottets betänkandeAjUB 7/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 26.5.2020. 

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice och 9 § i lagen om sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen

Regeringens propositionRP 12/2020 rd
Utskottets betänkandeAjUB 8/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 26.5.2020. 

5.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av ändringarna av koden i konventionen om arbete till sjöss samt med förslag till lag om ändring av lagen om sjöarbetsavtal och till vissa andra lagar

Regeringens propositionRP 42/2020 rd
Utskottets betänkandeAjUB 9/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 26.5.2020. 

6.  Regeringens proposition till riksdagen om en tredje tilläggsbudget för 2020

Regeringens propositionRP 66/2020 rd
TilläggsbudgetmotionTBM 18-22/2020 rd
ÅtgärdsmotionAM 61/2020 rd
Utskottets betänkandeFiUB 6/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Eftersom ärendet är brådskande bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum i dag 25.5.2020. 

7.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på måndag 25.5.2020 kl 14.15. Plenum avslutades kl. 14.03.