Senast publicerat 18-06-2021 13:46

Plenarprotokollets huvudsida PR 78/2021 rd Plenum Torsdag 17.6.2021 kl. 16.00—18.02

Plenum började kl. 16.00. Plenum avslutades kl. 18.02. 

Överläggningarna leddes av förste vice talman Antti Rinne (16.00—18.02). 

1.  Namnupprop

Namnuppropsrapport EDK-2021-AK-382846Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Muntlig frågestund

Följande ministrar besvarade frågorna 

statsminister Sanna Marin utrikesminister Pekka Haavisto justitieminister Anna-Maja Henriksson familje- och omsorgsminister Krista Kiuru arbetsminister Tuula Haatainen näringsminister Mika Lintilä kommunminister Sirpa Paatero inrikesminister Maria Ohisalo undervisningsminister Jussi Saramo vetenskaps- och kulturminister Antti Kurvinen 

Riksdagsledamöterna ställde följande frågor till ministrarna: 

2.1.  Muntlig fråga om social- och hälsovårdsreformen (Arja Juvonen saf)

Muntligt spörsmålMFT 130/2021 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.2.  Muntlig fråga om social- och hälsovårdsreformen (Satu Hassi gröna)

Muntligt spörsmålMFT 131/2021 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.3.  Muntlig fråga om social- och hälsovårdsreformen (Katja Hänninen vänst)

Muntligt spörsmålMFT 132/2021 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.4.  Muntlig fråga om social- och hälsovårdsreformen (Piritta Rantanen sd)

Muntligt spörsmålMFT 133/2021 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.5.  Muntlig fråga om att häva inreserestriktioner (Sari Multala saml)

Muntligt spörsmålMFT 134/2021 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.6.  Muntlig fråga om att häva inreserestriktioner (Veronica Rehn-Kivi sv)

Muntligt spörsmålMFT 135/2021 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

3.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om temporärt kostnadsstöd för företag

Regeringens propositionRP 97/2021 rd
Utskottets betänkandeEkUB 18/2021 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 97/2021 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

4.  Hanna Sarkkinens begäran om befrielse från uppdraget som ersättare i stora utskottet, uppdraget som medlem i social- och hälsovårdsutskottet, uppdraget som ersättare i arbetslivs- och jämställdhetsutskottet samt uppdraget som ersättare i Finlands delegation i Nordiska rådet

Begäran om befrielseBEF 26/2021 rd
Enda behandling

Riksdagen godkände begäran om befrielse. 

5.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av elmarknadslagen och 14 § i lagen om tillsyn över el- och naturgasmarknaden

Regeringens propositionRP 265/2020 rd
ÅtgärdsmotionAM 7, 119/2020 rd
MedborgarinitiativMI 9/2020 rd
Utskottets betänkandeEkUB 19/2021 rd
Första behandlingen

Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 

6.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om miljö- och energieffektivitetskrav vid upphandling av fordon och trafiktjänster

Regeringens propositionRP 70/2021 rd
Utskottets betänkandeKoUB 16/2021 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 70/2021 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

7.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om transportservice

Regeringens propositionRP 85/2021 rd
Utskottets betänkandeKoUB 15/2021 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 85/2021 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 

8.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om utveckling av regionerna och genomförande av Europeiska unionens regional- och strukturpolitik samt finansiering av projekt inom regionutveckling och Europeiska unionens regional- och strukturpolitik och till lagar som har samband med dem

Regeringens propositionRP 47/2021 rd
Utskottets betänkandeFvUB 9/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Eftersom ärendet är brådskande bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum i dag 17.6.2021. 

9.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om genomförande av direktivet om öppna data

Regeringens propositionRP 74/2021 rd
Utskottets betänkandeFvUB 10/2021 rd
Bordläggning av betänkandet

Eftersom ärendet är brådskande bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum i dag 17.6.2021. 

10.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på torsdag 17.6.2021 kl. 18.15. Plenum avslutades kl. 18.02.