Senast publicerat 17-06-2021 19:49

Plenarprotokollets huvudsida PR 79/2021 rd Plenum Torsdag 17.6.2021 kl. 18.15—18.31

Plenum började kl. 18.15. Plenum avslutades kl. 18.31. 

Överläggningarna leddes av förste vice talman Antti Rinne (18.15—18.31). 

1.  Namnupprop

Namnuppropsrapport EDK-2021-AK-382886Bilaga 1A

I stället för namnupprop antecknades de ledamöter som deltog i föregående plenum som närvarande. 

2.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om utveckling av regionerna och genomförande av Europeiska unionens regional- och strukturpolitik samt finansiering av projekt inom regionutveckling och Europeiska unionens regional- och strukturpolitik och till lagar som har samband med dem

Regeringens propositionRP 47/2021 rd
Utskottets betänkandeFvUB 9/2021 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-10. i proposition RP 47/2021 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

3.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning om genomförande av direktivet om öppna data

Regeringens propositionRP 74/2021 rd
Utskottets betänkandeFvUB 10/2021 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-4. i proposition RP 74/2021 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

4.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på fredag 18.6.2021 kl. 13.00. Plenum avslutades kl. 18.31.