Senast publicerat 24-05-2021 18:08

Plenarprotokollets huvudsida PR 81/2019 rd Plenum Torsdag 12.12.2019 kl. 16.00—18.43

Plenum började kl. 16.00. Plenum avslutades kl. 18.43. 

Överläggningarna leddes av talman Matti Vanhanen (16.00—17.58) och andre vice talman Juho Eerola (17.58—18.43). 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2019-AK-279972Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Muntlig frågestund

Följande ministrar besvarade frågorna 

finansminister Katri Kulmuni utrikesminister Pekka Haavisto familje- och omsorgsminister Krista Kiuru arbetsminister Tuula Haatainen näringsminister Mika Lintilä jord- och skogsbruksminister Jari Leppä försvarsminister Antti Kaikkonen minister för nordiskt samarbete och jämställdhet Thomas Blomqvist social- och hälsovårdsminister Aino-Kaisa Pekonen undervisningsminister Li Andersson utvecklings- och utrikeshandelsminister Ville Skinnari kommunikationsminister Timo Harakka inrikesminister Maria Ohisalo vetenskaps- och kulturminister Hanna Kosonen 

Riksdagsledamöterna ställde följande frågor till ministrarna: 

2.1.  Muntlig fråga om regeringens agerande i al-Hol-frågan (Riikka Purra saf)

Muntligt spörsmålMFT 71/2019 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.2.  Muntlig fråga om regeringens linje i al-Hol-frågan (Heikki Vestman saml)

Muntligt spörsmålMFT 72/2019 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.3.  Muntlig fråga om regeringens beslut och riktlinjer till tjänstemän i al-Hol-frågan (Harry Harkimo liik)

Muntligt spörsmålMFT 73/2019 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.4.  Muntlig fråga om uppfyllande av konventionen om barnets rättigheter i al-Hol-frågan (Emma Kari gröna)

Muntligt spörsmålMFT 74/2019 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.5.  Muntlig fråga om att bevilja frontmannatecken (Päivi Räsänen kd)

Muntligt spörsmålMFT 75/2019 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.6.  Muntlig fråga om läskunnighet bland unga (Jukka Gustafsson sd)

Muntligt spörsmålMFT 76/2019 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.7.  Muntlig fråga om Finlands beredskap för eventuella förhandlingar om ett nytt handelsavtal mellan EU och Storbritannien (Joonas Könttä cent)

Muntligt spörsmålMFT 77/2019 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.8.  Muntlig fråga om att trygga tillgången på lärare i småbarnspedagogik i hela landet (Veronika Honkasalo vänst)

Muntligt spörsmålMFT 78/2019 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.9.  Muntlig fråga om att trygga tillgången på svenskspråkig personal i småbarnspedagogiken i Helsingfors (Eva Biaudet sv)

Muntligt spörsmålMFT 79/2019 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

3.  Regeringens årsberättelse 2018Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen om revisionen av statsbokslutet och regeringens årsberättelse för år 2018

BerättelseB 3/2019 rd
BerättelseB 13/2019 rd
Utskottets betänkandeReUB 5/2019 rd
Enda behandlingen

Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av berättelserna B 3 och B 13/2019 rd. Ärendet slutbehandlat. 

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av barnskyddslagen och ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av barnskyddslagen

Regeringens propositionRP 71/2019 rd
Utskottets betänkandeShUB 18/2019 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 71/2019 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 

5.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på fredag 13.12.2019 kl. 13.00. Plenum avslutades kl. 18.43.