Plenarprotokollets huvudsida
PR
82
2019 rd
Plenum
Fredag 13.12.2019 kl. 13.01—13.32
Plenum började kl. 13.01. Plenum avslutades kl. 13.32. 
Överläggningarna leddes av talman Matti Vanhanen (13.01—13.32). 
1
Namnupprop
Nimenhuutoraportti EDK-2019-AK-280113
Bilaga 1A
Namnupprop verkställdes. 
2
Meddelanden
2.1
Svar på skriftliga spörsmål
Svaren på de skriftliga spörsmålen SS 300, 308, 313, 318, 321, 325, 327-337, 340/2019 rd har anlänt till riksdagen. 
2.2
Berättelser
Till riksdagen har lämnats Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen: Rapport om övervakningen av finanspolitiken 2019 (B 20/2019 rd). 
Vilande förslag till lag om ändring av självstyrelselagen för Åland (RP 320/2018 rd)
Vilande lagförslag
Utskottets betänkande
En behandling
Riksdagen godkände lagförslaget i lagförslag VLF 2/2019 rd (RP 320/2018 rd) enligt betänkandet. Behandlingen av lagförslaget i en behandling avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalanden. Ärendet slutbehandlat. 
Val av ledamöter till riksrätten
Val
VAL 51/2019 rd
Val
Riksdagen valde medlemmar och ersättare i riksrätten. 
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 9 § i lagen om frontmannapension och 3 § i lagen om betalning av fronttillägg utomlands
Lagmotion
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i lagmotion LM 36/2019 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 50 § i lagen om sekundär användning av personuppgifter inom social- och hälsovården
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslaget 1. i proposition RP 95/2019 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen godkände det nya 2. lagförslaget i betänkandet. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av statistiklagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 77/2019 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om trafiksystem och landsvägar och till lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-45. i proposition RP 91/2019 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 4 och 8 § i lagen om offentligt understödda export- och fartygskrediter samt ränteutjämning, 8 a § i lagen om statens specialfinansieringsbolag och 10 § i lagen om statliga exportgarantier
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-3. i proposition RP 79/2019 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2020
Regeringens proposition till riksdagen om komplettering av budgetpropositionen för 2020 (RP 29/2019 rd)
Regeringens proposition
Regeringens proposition
Budgetmotion
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 17.12.2019. 
11
Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på måndag 16.12.2019 kl. 12.00. Plenum avslutades kl. 13.32. 
Senast publicerat 28-01-2020 14:24