Senast publicerat 24-05-2021 16:55

Plenarprotokollets huvudsida PR 83/2018 rd Plenum Torsdag 13.9.2018 kl. 15.59—18.11

Plenum började kl. 15.59. Plenum avslutades kl. 18.11. 

Överläggningarna leddes av talman Paula Risikko (15.59—17.02) och förste vice talman Mauri Pekkarinen (17.02—18.11). 

1.  Namnupprop

Nimenhuutoraportti EDK-2018-AK-203947Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Muntlig frågestund

Följande ministrar besvarade frågorna 

finansminister Petteri Orpo kommun- och reformminister Anu Vehviläinen undervisningsminister Sanni Grahn-Laasonen utrikesminister Timo Soini försvarsminister Jussi Niinistö arbetsminister Jari Lindström kommunikationsminister Anne Berner inrikesminister Kai Mykkänen näringsminister Mika Lintilä jord- och skogsbruksminister Jari Leppä Europa-, kultur- och idrottsminister Sampo Terho justitieminister Antti Häkkänen familje- och omsorgsminister Annika Saarikko utrikeshandels- och utvecklingsminister Anne-Mari Virolainen 

Riksdagsledamöterna ställde följande frågor till ministrarna: 

2.1.  Muntlig fråga om tillgången till FPA-skjutsar (Katja Taimela sd)

Muntligt spörsmålMFT 125/2018 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.2.  Muntlig fråga om kriterierna för arbetsrelaterade uppehållstillstånd (Laura Huhtasaari saf)

Muntligt spörsmålMFT 126/2018 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.3.  Muntlig fråga om åtgärder för att utrota sexuella trakasserier i skolorna (Jani Toivola gröna)

Muntligt spörsmålMFT 127/2018 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.4.  Muntlig fråga om ett svagare uppsägningsskydd (Jari Myllykoski vänst)

Muntligt spörsmålMFT 128/2018 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.5.  Muntlig fråga om att säkerställa kunskaperna och färdigheterna hos dem som gått ut grundskolan (Thomas Blomqvist sv)

Muntligt spörsmålMFT 129/2018 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.6.  Muntlig fråga om äldrevården (Sari Tanus kd)

Muntligt spörsmålMFT 130/2018 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.7.  Muntlig fråga om matsäkerheten (Sirkka-Liisa Anttila cent)

Muntligt spörsmålMFT 131/2018 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.8.  Muntlig fråga om finansieringen av bastrafikledshållningen (Raija Vahasalo saml)

Muntligt spörsmålMFT 132/2018 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

2.9.  Muntlig fråga om att sluta ställa om klockorna (Ari Jalonen blå)

Muntligt spörsmålMFT 133/2018 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

3.  Statsrådets redogörelse till riksdagen om Finlands fortsatta deltagande i säkerhetssektorns utbildningssamarbete i Irak

Statsrådets redogörelseSRR 4/2018 rd
Utskottets betänkandeUtUB 8/2018 rd
Enda behandlingen

Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av statsrådets redogörelse SRR 4/2018 rd. Ärendet slutbehandlat. 

4.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till strålsäkerhetslag och till vissa lagar som har samband med den

Regeringens propositionRP 28/2018 rd
Utskottets betänkandeAjUB 7/2018 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 14.9.2018. 

5.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på fredag 14.9.2018 kl. 13.00. Plenum avslutades kl. 18.11.