Senast publicerat 01-07-2021 18:43

Plenarprotokollets huvudsida PR 87/2021 rd Plenum Torsdag 1.7.2021 kl. 9.59—17.00

Plenum började kl. 09.59. Plenum avbröts kl. 12.59. Plenum fortsatte kl. 15.59. Plenum avslutades kl. 17.00. 

Överläggningarna leddes av förste vice talman Antti Rinne (9.59—11.58) och talman Anu Vehviläinen (11.58—12.59 och 15.59—17.00). 

1.  Namnupprop

Namnuppropsrapport EDK-2021-AK-384446Bilaga 1A

Namnupprop verkställdes. 

2.  Ilmari Nurminens begäran om befrielse från uppdraget som medlem i Finlands delegation i Nordiska rådet

Begäran om befrielseBEF 28/2021 rd
Enda behandling

Riksdagen godkände begäran om befrielse. 

3.  Statsrådets skrivelse till riksdagen om statsrådsmedlemmarnas bindningar (Andersson och Sarkkinen)

Statsrådets skrivelseSR 4/2021 rd
Debatt

Enligt arbetsordningen fattar riksdagen inte något beslut i ärendet. Ärendet slutbehandlat. 

4.  Statsrådets redogörelse om den riksomfattande trafiksystemplanen för 2021-2032

Statsrådets redogörelseSRR 2/2021 rd
Utskottets betänkandeKoUB 17/2021 rd
Enda behandlingen

Riksdagen godkände utskottets förslag till ställningstagande med anledning av statsrådets redogörelse SRR 2/2021 rd. Ärendet slutbehandlat. 

5.  Muntlig frågestund

Följande ministrar besvarade frågorna 

finansminister Annika Saarikko justitieminister Anna-Maja Henriksson familje- och omsorgsminister Krista Kiuru arbetsminister Tuula Haatainen näringsminister Mika Lintilä Europa- och ägarstyrningsminister Tytti Tuppurainen inrikesminister Maria Ohisalo undervisningsminister Li Andersson vetenskaps- och kulturminister Antti Kurvinen social- och hälsovårdsminister Hanna Sarkkinen 

Riksdagsledamöterna ställde följande frågor till ministrarna: 

5.1.  Muntlig fråga om regeringens sysselsättningsåtgärder (Jani Mäkelä saf)

Muntligt spörsmålMFT 136/2021 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

5.2.  Muntlig fråga om regeringens sysselsättningsåtgärder (Harry Harkimo liik)

Muntligt spörsmålMFT 137/2021 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

5.3.  Muntlig fråga om familjeledighetsreformen (Mari-Leena Talvitie saml)

Muntligt spörsmålMFT 138/2021 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

5.4.  Muntlig fråga om myndighetssamarbetet vid hanteringen av coronasituationen (Peter Östman kd)

Muntligt spörsmålMFT 139/2021 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

5.5.  Muntlig fråga om ett program gällande eftervård av corona (Paavo Arhinmäki vänst)

Muntligt spörsmålMFT 140/2021 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

5.6.  Muntlig fråga om kulturministerns program för sommaren (Mikko Ollikainen sv)

Muntligt spörsmålMFT 141/2021 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

5.7.  Muntlig fråga om förbättrande av boendet för äldre personer (Eveliina Heinäluoma sd)

Muntligt spörsmålMFT 142/2021 rd
Muntlig frågestund

Frågan slutbehandlad. 

6.  Nästa plenum

Riksdagens nästa plenum är på fredag 2.7.2021 kl. 10.00. Plenum avslutades kl. 17.00.