Senast publicerat 05-06-2021 17:52

Punkt i protokollet PR 10/2018 rd Plenum Onsdag 21.2.2018 kl. 14.15—17.37

7.  Statsrådets skrivelse till riksdagen om statsrådsmedlemmarnas bindningar (Orpo, Grahn- Laasonen, Tiilikainen, Soini, Niinistö, Lindström, Berner, Mykkänen, Lintilä, Leppä, Terho, Häkkänen och Saarikko)

Statsrådets skrivelseSR 1/2018 rd
Debatt

Enligt arbetsordningen fattar riksdagen inte något beslut i ärendet. Ärendet slutbehandlat.