Senast publicerat 06-06-2021 18:49

Punkt i protokollet PR 10/2021 rd Plenum Onsdag 17.2.2021 kl. 14.02—19.03

11.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om förbättrande av konkurrenskraften för fartyg som används för sjötransport och 4 § i lagen om sjömanspensioner

Regeringens propositionRP 251/2020 rd
Utskottets betänkandeKoUB 2/2021 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1—2 i proposition RP 251/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.