Senast publicerat 06-06-2021 18:49

Punkt i protokollet PR 10/2021 rd Plenum Onsdag 17.2.2021 kl. 14.02—19.03

13.  Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av överenskommelsen med Ukraina om ömsesidigt skydd av säkerhetsklassificerad information

Regeringens propositionRP 190/2020 rd
Utskottets betänkandeFvUB 2/2021 rd
Första behandlingen

Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 190/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades.