Senast publicerat 06-06-2021 18:49

Punkt i protokollet PR 10/2021 rd Plenum Onsdag 17.2.2021 kl. 13.44

4.  Statsrådets skrivelse till riksdagen om statsrådsmedlemmarnas bindningar (statsminister Marin och ministrarna Saarikko, Vanhanen, Henriksson, Kiuru, Haatainen, Leppä, Paatero, Kaikkonen, Blomqvist och Mikkonen)

Statsrådets skrivelseSR 1/2021 rd
Debatt

Enligt arbetsordningen fattar riksdagen inte något beslut i ärendet. Ärendet slutbehandlat.